Definitiva Raiffeisen Bank Constatare Caracter Abuziv Comision Administrare Dobanda Penalizatoare Comision De Procesare Si Mod Calcul Dobanda-Avocat Cuculis

Grup De Decizii Definitive Si Sentinte Impotriva Raiffeisen Bank – Comision Administrare, Comision Procesare, Dobanda Penalizatoare Si Dobanda Contractuale, Toate Considerate Clauze Abuzive De Catre Instanta-Avocat Cuculis

Raiffeisen Bank pierde deja pe banda rulanta procesele cu privire la comisioanele pe care le-a perceput in mod ilegal imprumutatilor. Fie ca vorbim despre dobanda contractuala sau comisioanele de administrare sau procesare(acordare), practica a devenit si mai clara de la momentul de la care in spatiul public au aparut documente clar prin care banca a -masluit- sistemul de cost al creditului adica al dobanzii de dupa primul an de creditare-

Mai jos o serie de decizii (unele definitive) prin care aceste practici alte bancii si implicit ale Raiffeisen Bank, au fost taxate sever de catre instante, iar consumatorii si-au primit banii platiti in mod nejustificat catre banca-

Dosar – 42194/299/2016

Decizie definitiva a instantei, Raiffeisen pierde comisionul de administrare si dobanda penalizatoare ( a se vedea si decizia XI a ICCJ)-

MATEI PETRICA Intimat
MATEI MIRELA MARIANA Intimat
MATEI PETRICA domiciliu ales la CUCULIS SI ASOCIATII Apelant
MATEI MIRELA MARIANA domiciliu ales la CUCULIS SI ASOCIATII Apelant
SC RAIFFEISEN BANK SA Apelant

 

Şedinţe

19.12.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C9-APEL
Tip solutie: Alte soluţii
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiat apelul formulat de Raiffeisen Bank SA. Admite apelul formulat de reclamanţi-apelanţi. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că: Constată caracterul abuziv şi drept urmare nulitatea absolută a clauzei de la art. 6.2 (comision de administrare) art. 4.11 ( privind dobânda penalizatoare) din contractul de credit nr. RM05644758492 din 27.02.2008. Dispune restituirea sumelor achitate în baza clauzelor constatate ca abuzive. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică , azi, 19.12.2017.
Document: Hotarâre  5194/2017  19.12.2017

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000665639&id_inst=3

 

Un alt dosar unde Raiffeisen Pierde comisionul de acordare si intanta constata si faptul ca modul de calcul al dobanzii este abuziv – Instanta dispune si indexarea dobanzii legale la sumele pe care banca le are de restituit imprumutatilor –

Dosar –  22865/299/2017

Nume Calitate parte
SÂRBU IOAN CĂTĂLIN domiciliul ales la CA Cuculis si Asociaţii Reclamant
RAIFFEISEN BANK SA Pârât
SÂRBU MIRELA domiciliul ales la CA Cuculis si Asociaţii Reclamant

 

Şedinţe

14.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare pt. jud.POPESCU M.
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea formulată de reclamanţii SÂRBU IOAN CĂTĂLIN şi SÂRBU MIRELA în contradictoriu cu pârâta RAIFFEISEN BANK SA.

Constată caracterul abuziv al cauzei contractuale prevăzute de art. 6.1 din Contract referitor la comisionul de procesare de 1,5%. Obligă pârâta la restituirea către reclamanţi a sumei de 1434,12 CHF reprezentând comision de procesare, sumă ce se va actualiza cu dobânda legală prevăzută de art. 4 din O.G. 13/2011 de la data achitării de către reclamanţi a comisionului, până la data restituirii efective.

Constată caracterul abuziv al cauzei contractuale prevăzute de art. 4.3 din Contract, teza a II-a, referitor la dobânda curentă revizuibilă, „în funcţie de evoluţia pieţei financiare sau de politica de credite a Băncii”, şi obligă pârâta la restituirea către reclamanţi a sumei achitate de aceştia reprezentând dobânda excedentară achitată de către reclamanţi, sumă ce se va actualiza cu dobânda legală prevăzută de art. 4 din O.G. nr.13/2011 de la data achitării de către reclamanţi a diferenţei de dobândă, reprezentând dobândă excedentară, până la data restituirii efective. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.12.2017.
Document: Hotarâre  9729/2017  14.12.2017

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000713269&id_inst=299

 

O alta decizie impotriva Raiffeisen Bank prin care in APEL instanta constata caracterul abuziv al modului de calcul al dobanzii –

Dosar –  11010/299/2016

 

GHITESCU DAN – DOMICILIUL ALES LA C.AV. CUCULIS ŞI ASOCIATII Apelant
GHITESCU CRISTINA DIANA – DOMICILIUL ALES LA C.AV. CUCULIS ŞI ASOCIATII Apelant
S.C. RAIFFEISEN BANK S.A. Intimat

 

Şedinţe

13.12.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C10-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul declarat de apelantii reclamanti. Schimba in parte sentinta atacata in sensul ca Admite in parte cererea de chemare in judecata. Constata caracterul abuziv si nulitatea absoluta a clauzei de la art.3.3 teza a II-a din contractul de credit RFI32743160507/23.04.2007: „Banca poate modifica rata dobanzii curente in functie de evolutia pietei financiare”. Obliga parata la restituirea catre reclamanti a sumelor achitate cu titlu de dobanda excedentara in baza clauzei constatate ca fiind abuziva de la 1.02.2008 pana la 19.11.2012. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei atacate. Cu recurs in 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bucuresti sectia a VI-a civila. Pronuntata in sedinta publica astazi, 13.12.2017.
Document: Hotarâre  4989/2017  13.12.2017

 

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000632083&id_inst=3

 

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

Avocatul Copilului Legea 9 Din 2018 Ce Drepturi Vor Avea Minorii -Avocat Cuculis

Avem Institutia Avocatului Copilului-Avocat Cuculis Despre Noua Institutie Si Ce Drepturi Au Minorii Cu Noua Lege

Legea 9/2018 modifica legea 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului si adauga un nou atribut respectiv – Avocatul Copilului.

 

Institutia avocatului copilului era necesara de multa vreme. Desi exista legea protectiei copilului si desigur, exista autoritati publice ce se ocupa de “protejarea” valorilor umane ce se afla in minoritate, totusi, anumite drepturi,  a considerat leguitorul modern, pot fi aparate mult mai bine printr-o institutie de centru, precum aceea a avocatului Copilului.

Sigur, se nasc o serie de intrebari si incercam sa raspundem in litera legii pentru a apropia aceasta noua institutie, de beneficiarii sai, COPII pe de-o parte dar si parintii care trebuie sa cunoasca noile reglementari, pentru a putea sa-si apere de abuzuri , copii.

 

 1. Cui se adreseaza avocatul Copilului?

 

Observam din lege ca domeniul privind apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului este coordonat de un adjunct al Avocatului Poporului, denumit în continuare Avocatul Copilului. Avocatul Copilului, deci, se afla sun coordonarea Avocatului Poporului.

 

 

Institutia in sine , acționează în scopul promovării și protejării drepturilor copiilor în vârstă de până la 18 ani, susține și încurajează respectarea și promovarea drepturilor copiilor, în condițiile prezentei legi, respectiv ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

In concret, institutia avocatului poporului a fost modifica iar avocatul copilului are o serie de atributii dupa cum urmeaza –

 

 1. soluționează sesizările individuale făcute de copii sau de reprezentanți ai acestora în legătură cu acțiunile instituțiilor publice din domeniul sănătății, educației, protecției speciale a copilului, din domeniul aplicării măsurilor privative și neprivative de libertate prevăzute de Legea  286/2009privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind răspunderea penală a minorilor, precum și ale oricăror instituții a căror activitate este incidentă domeniului protecției și promovării drepturilor copilului;

 

 1. Ce masuri poate lua institutia avocatului Copilului daca primeste o sesizare?

 

Astfel, tragem concluzia ca leguitorul il responsabilizeaza pe minorul pana in 18 ani si ii pune la indemna, o serie de instrumente ce il pot proteja, permitandu-I sa SESIZEZE o institutie a statului,atunci cand drepturile sale nu sunt respectate.

 

 1. b)soluționează orice sesizare în legătură cu încălcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului;
 2. c)promovează drepturile copilului în rândul copiilor și adulților;
 3. d)colaborează cu structurile formale ale copiilor și, în măsura în care consideră necesar, sesizează autoritățile competente;
 4. e)formulează propuneri de măsuri menite să încurajeze participarea copiilor la luarea deciziilor care îi privesc;
 5. f)elaborează studii cu privire la exercitarea și respectarea drepturilor copilului și recomandă, dacă este cazul, măsuri pentru respectarea drepturilor copilului la nivel de politici publice și la nivel legislativ, inclusiv prin întocmirea de rapoarte speciale;
 6. g)efectuează vizite inopinate de control, din oficiu sau la cerere, împreună cu reprezentanții Mecanismului Național de Prevenire a torturii în locurile de detenție, la centrele educative sau de detenție în care minorii execută măsurile privative de libertate prevăzute de Legea  286/2009, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul răspunderii penale a minorilor, la persoanele însărcinate cu supravegherea și îndrumarea minorilor aflați în executarea măsurilor neprivative de libertate prevăzute de Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul răspunderii penale a minorilor, la centrele de plasament, locuințele de tip familial, asistență maternală și plasament familial în care minorul este plasat ca măsură de protecție specială prevăzută de Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la familia extinsă, precum și la spitalele de pediatrie;

 

Cunoastem ca si minorii pot fi incarcerati in centre de reeducare sau detentie. In decursul timpului s-a constatat ca singurii care aveau acces in aceste centre pentru a le proteja interesele, erau de fapt cei de la protectia copilului insa fara un atribut DIRECT si desigur avocatul Poporului alaturi de protectia sociala.

Pentru prima data, este infiintata aceasta institutie, ce are dreptr atribut, si vizitarea spitalelor ce copii, tocmai in scopul protejarii intereselor lor.

 

 1. h)sesizează de îndată, din oficiu sau la cerere, organele de urmărire penală atunci când constată existența unor indicii privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală împotriva copiilor.”

 

(11) Avocatul Poporului asigură apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului prin mijloace specifice prevăzute de prezenta lege prin domeniul privind apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului sau, după caz, prin Mecanismul Național de Prevenire.”

 

Concluzionand, o asemenea masura vine si protejeaza interesele minorului in relatia sa cu autoritatile publice in particular si in general apara interesele acestuia in raport de posibilele abuzuri la care poate fi supus minorul.

Av.drd. Cuculis Adrian

Raiffeisen Bank Pierde Procesul Pe Clauze Abuzive Unde Comisionul De Administrare , Procesare Si Dobanda Sunt Anulate De Catre Instanta – Avocat Cuculis

Raiffeisen Trebuie Sa Plateasca Pe Langa Comisionul De Administrare Procesare Si Diferenta De Dobanda Si Actualizarea Cu Rata Inflatiei Plus Dobanda Legala – Avocat Cuculis

De la izbucinrea scandalului Raiffeisen, care ar trebui denumit de fapt Raiffeisen Leaks, instantele de judecata trantesc pe banda rulanta, banca Raiffeisen, ce se face practic vinovata de activitati comerciale incompatibile cu uzantele legii ce reglementeaza protectia consumatorilor.

Astfel, desi pe fond, instanta nu doar ca elimina din contractul de credit,  o serie de clauze, insa le si restituie catre consumatori alaturi de dobanda legala dar si de rata inflatiei.

Vedeti decizia mai jos –

Dosar: 22877/299/2017

Nume Calitate parte
TUDOROIU RĂZVAN MANUEL domiciliul ales la SCA Cuculis si Asociaţii Reclamant
RAIFFEISEN BANK SA Pârât
TUDOROIU IULIAN domiciliul ales la SCA Cuculis si Asociaţii Reclamant

 

Şedinţe

21.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare pt. jud.MATEI O.M.
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea.

Constată caracterul abuziv al clauzei contractuale din art. 6.1 din contractul de credit nr. RM45144201170/13.11.2007, în raport cu dreptul băncii de percepere a comisionului de procesare.

Constată caracterul abuziv al clauzei contractuale din art. 4.3, din contractul de credit nr. RM45144201170/13.11.2007, în raport cu dreptul băncii de a modifica dobânda conform deciziei sale.

Constată caracterul abuziv al clauzei contractuale din art. 6.3, din contractul de credit nr. RM45144201170/13.11.2007, în raport cu valoarea comisionului de administrare perceput.

Obligă pârâta să restituie reclamantului suma de 1181,25 CHF, reprezentând contravaloarea comisionului de procesare, în lei, la cursul BNR din data plăţii, sumă de bani ce se va actualiza cu rata inflaţiei aplicabilă la momentul efectuării plăţii şi la plata dobânzii legale, de la data introducerii cererii de chemare în judecată, până la data achitării integrale a debitului.

Obligă pârâta să restituie reclamantului suma de 4697,29 CHF, reprezentând contravaloarea comisionului de administrare, în lei, la cursul BNR din data plăţii, sumă de bani ce se va actualiza cu rata inflaţiei aplicabilă la momentul efectuării plăţii şi la plata dobânzii legale, de la data introducerii cererii de chemare în judecată, până la data achitării integrale a debitului. Respinge în rest acţiunea. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. În temeiul art. 402 raportat la art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, pronun?area s-a făcut prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, la data de 21.12.2017
Document: Hotarâre  10028/2017  21.12.2017

 

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000713281&id_inst=299

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Clauzele abuzive cresc costul contractului intr-un mod ilegal!

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

Definitiva Suplinire Acord Parental – Ordonanta Preşedinţială – Iesire Din Tara , Inscriere Minor Institutie Invatamant, Tratament- Avocat Cuculis

Biroul Local Timisoara SCA Cuculis&Asociatii – Castiga Definitiv Ordonanta Presedintiala  – Suplinire Acord Parental  – Avocat Cuculis

Ce se intampla daca unul dintre parinti vrea sa iasa cu minorul din tara iar celalalt parinte nu este de acord?

ATENTIE – Instanta poate suplini acordul celuilalt parinte, daca este in interesul minorului!

Reclamanta arată că s-a ocupat de creşterea şi educarea minorului, asigurându-I cele mai bune condiţii-

În prezent reclamanta cererii solicita iesirea din tara si dupa ce a cumparat si biletele de avion, tatal, ce are si el autoritate parinteasca, refuza sa ii semneze o procura!

Astfel,  in drept, am invocat disp. Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Solutia instantei dupa ce pe fond a fost respinsa cererea –

 

Dosar: 888/832/2017

GULIN VICTORIA MIHAELA la S.C.A Cuculis&Asociatii Apelant
GULIN VICTORIA MIHAELA CU DOMICILIUL PROCEDURAL LES LA CAB. DE AVOCAT CUCULIS ADRIAN CALIN Apelant
DAVID ALIN ION Intimat
PRIMARIA ORASULUI FAGET Intimat

 

Şedinţe

13.12.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: NC9MF-A
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: Admite apelul.Schimbă în tot hotărârea atacată.
Document: Hotarâre  1511/2017  13.12.2017

 

http://portal.just.ro/30/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=83200000000011555&id_inst=30

Ce trebuie sa aiba in vedere toti parinti!?

Având în vedere dispozitiile art. 18 alin. 2 din Legea 272/2004 care prevede ca “Deplasarea copiilor în ţară şi în străinătate se realizează cu înştiinţarea şi cu acordul ambilor părinţi; orice neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acestui acord se soluţionează de către instanţa judecătorească” coroborat cu art. art.2 al.2 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, instanta urmează a admis acţiunea, urmând să suplinească acordul tatălui-pârât pentru deplasarea minorului AEC ns. la data de 10.09.2000 în Canada şi pentru obţinerea rezidenţei definitive în Canada.”

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

http://indrumari-juridice.eu/contact-timisoara.html

 

Parintii Isi Pot Da Acordul Pentru Ca Minorul Sa Poata Iesi Din Tara – Avocat Dreptul Familiei

Banca Romaneasca Constatare Clauze Abuzive – Comision Administrare Si Dobanda Penalizatoare Contractuala – Avocat Cuculis

Dobanda Penalizatoare Si Comisionul De Administrare Al Bancii Romanesti Considerate Abuzive- Avocat Cuculis

 

Comisionul de administrare disimulat de fapt, ce sporea cuantumul dobanzii dar si dobanda penalizatoare, au constituit motivele de crestere artificiala ale costurilor contractului.

Dobanda penalizatoare –  DE CE ESTE ABUZIVA si DE  CE ESTE ILEGALA?

Caracterul abuziv al clauzei contractuale cu privire la rata dobanzii majorata, calculata conform conditiilor prevazute in Contract. Aceaste clauze sunt, de fapt, veritabile clauze penale interzise de legea civila in contractele de imprumut cu dobanda. Prin decizia nr. XI din 24.10.2005, Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis admiterea recursului in interesul legii si au statuat in sensul ca „clauza penala prin care se stabileste obligatia restituirii la scadenta a sumei imprumutate sub sanctiunea penalitatilor de intarziere, pe langa dobanda contractuala convenita sau pe langa dobanda legala, contravine prevederilor legii”. In motivarea deciziei s-a aratat ca „Potrivit art. 1 din O.G. nr. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr. 356/2002 „partile sunt libere sa stabileasca, in conventii, rata dobanzii pentru intarzierea la plata unei obligatii banesti”.

Dosar: 13296/3/2017

Nume Calitate parte
CARTOAFA NASTASIA la SCA Cuculis&Asociatii Reclamant
CARTOAFA DUMITRU SCA Cuculis&Asociatii Reclamant
BANCA ROMÂNEASCĂ Pârât

 

Şedinţe

20.12.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C7-Fond
Tip solutie: Admite in parte cererea

Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzelor prevăzute de art. 5.1 litera a, privind comisionul de administrare, precum şi art. 7, privind dobânda penalizatoare din contractul de credit bancar nr. B0017292/ 3 iulie 2008.

Obligă pârâta la restituirea sumelor percepute cu titlu de comision de administrare, respectiv cu titlu de dobândă penalizatoare, precum şi la plata dobânzii legale aferente acestor sume, calculate începând cu data perceperii şi până la data restituirii integrale. Obligă reclamantul să plătească pârâtei suma de 1461,43 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20 decembrie 2017
Document: Hotarâre  4883/2017  20.12.2017

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000755440&id_inst=3

av. drd. Cuculis

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

Proces Colectiv Castigat Cu Banca Transilvania – Comision Administrare Si De Risc Plus Modul De Calcul Al Dobanzii , Declarate Abuzive -Grup De 15 Imprumutati Castiga Procesul Pe Clauze Abuzive

Proces Colectiv Cu Banca Transilvania Castigat – Comision Administrare Si Risc Dar Si Clauza De Dobanda, Declarate Clauze Abuzive – Avocat Cuculis

De mult n-am mai spus ca un dosar colectiv s-a finalizat fara sa fie disjunse dosarele, astfel reclamantii din litigiul deschis contra Bancii Transilvania, s-a finalizat prin recuperarea comisioanelor incasate initial cu titlu de comision de risc si mai apoi preschimbate in comisioane de administrare.

Solutia data de catre Judecatoria Sectorului 2 , o vedeti mai jos –

Dosar:

1902/300/2016
Nume Calitate parte
TOMA SEBASTIAN ION CU DOM. ALES LA CA CUCULIS ŞI ASOCIA Reclamant
TOMA SONIA-CLAUDIA CU DOM ALES LA CA CUCULIS ŞI ASOCIAŢ Reclamant
CORDUNEANU CEZAR Reclamant
CORDUNEANU BIANCA CU DOM ALES LA CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Reclamant
PAIZAN MARICICA CU DOM ALES LA CA CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Reclamant
PAIZAN VICTOR CU DOM ALES LA CA CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Reclamant
DENA MIHAELA CU DOM ALES LA CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Reclamant
GEAGEAC VALENTIN CU DOM ALES LA CA CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Reclamant
GEAGEAC CAMELIA CU DOM ALES LA CA CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Reclamant
STĂNESCU MONICA CU DOMICILIUL ALES LA CA CUCULIS ŞI ASOCIAŢ Reclamant
STĂNESCU MIHAIL CU DOMICILIUL ALES LA CA CUCULIS ŞI ASOCIAŢ Reclamant
BELLU DOREL CU DOM. ALES LA CA CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Reclamant
BELLU RODICA CU DOMICILIUL ALES LA CA CUCULIS ŞI ASOCIAŢ Reclamant
ALEXA ION CU DOM ALES LA CA CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Reclamant
ALEXA GABRIELA CU DOM. ALES LA CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Reclamant
BUTOI NICUŞOR CU DOM ALES LA CA CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Reclamant
BUTOI MIHAELA-ELENA CU DOM. ALES LA CA CUCULIS ŞI ASOCIA Reclamant
BANCA TRANSILVANIA SA Pârât

 

Şedinţe

20.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Păun
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Ia act de renunţarea la judecata cauzei, formulată de reclamanţii Stănescu Mihail şi Stănescu Monica. Admite acţiunea formulată de reclamanţii Toma Sebastian – Ioan şi Toma Sonia – Claudia, Cordureanu Cezar şi Cordureanu Bianca, Paizan Maricica şi Paizan Victor, Dena Mihaela, Geageac Valentin şi Geageac Camelia, Bellu Dorel şi Bellu Rodica, Alexa Ion şi Alexa Gabriela, Butoi Nicuşor şi Butoi Mihaela – Elena în contradictoriu cu pârâta BANCA TRANSILVANIA SA.

Anulează ca abuzive clauzele referitoare la comisionul de risc, redenumit ulterior comision de administrare, şi dreptul băncii de a modifica unilateral nivelul dobânzii din contractele de credit intervenite între părţi. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Judecătoria sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată azi, 20.12.2017, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  13974/2017  20.12.2017

 

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000407947&id_inst=300

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Dobanda Bancpost Pentru Un Grup De 20 De Consumatori Considerata Clauza Abuziva – Imprumutatii Castiga Procesul Impotriva Bancpost Si Efg New Europe Funding II B.V. – Avocat Cuculis

Dobanda Bancpost Pentru Un Grup De 20 De Consumatori Considerata Clauza Abuziva – Imprumutatii Castiga Procesul Impotriva Bancpost Si Efg New Europe Funding II B.V. – Avocat Cuculis

Grup De 20 De Imprumutati Castiga Procesul Cu Bancpost SI EFG New Funding II BV La Judecatoria Sectorului 2 Reusind Sa Anuleze Clauza De Dobanda – Instanta Dispune Restituirea Sumelor Incasate In Mod Abuziv Plus Dobanzile Legale – Avocat Cuculis

 

Grupul Initial, omogen, a plecat a fost format din 30 de persoane, o parte dintre ele ajungand prin disjungere si declinare la Tribunalul Bucuresti. Cei ramasi la Judecatoria sectorului 2 au fost disjunsi de catre judecatorie si s-au format dosarele de mai jos.

Ulterior, dupa ce am reusit sa avem procedura cu EFG NEW FUNDING II BV s-a pus in discutie si acest incident administrativ l-as numi, de disjungere-

Indicam mai jos dosarele :

Una dintre solutii ”

Dosar: 34954/300/2016

Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Pelin
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv al art. 4.3 din contractul de credit de consum nr. HL …încheiat de părţi. Obligă pârâta Bancpost SA la restituirea către reclamant a sumelor încasate în baza contractului de credit cu titlu de dobândă şi suma care ar fi fost încasată cu acelaşi titlu dacă ar fi fost luată în considerare o dobândă de 5,35% pe an, plătită de reclamant până la încheierea actului adiţional nr. 1 din 31.10.2010.

Obligă pârâta la plata dobânzii legale calculată în raport de debitul principal de la data fiecărei plăţi făcute de reclamant până la restituirea integrală a acestora de către pârâtă. Respinge în rest cererea reclamantului ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen 30 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Sector 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.12.2017.
Document: Hotarâre  13589/2017  15.12.2017

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000443146&id_inst=300

Dosarele in ordine:

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000457529&id_inst=300

21.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Coca
Tip solutie: Admis fond în parte
Solutia pe scurt: Admite, în parte, cererea formulată de reclaman?ii SANDRU ELENA şi SANDRU IOANA ANDREEA în contradictoriu cu pârâtele SC BANCPOST SA. Constată caracterul abuziv a clauzei contractuale cuprinse în art. 4.3 din contractul de credit nr. 300CSF4080030001/03.01.2008. Obligă pârâta la restituirea către reclamanţi a sumei reprezentând diferenţa dintre suma încasată în baza contractului de credit cu titlu de dobândă şi suma care ar fi fost încasată cu acelaşi titlu dacă ar fi fost luată în considerare o dobândă de 8,95% pe an, plătită de reclamanţi până la data încheierii actului adiţional nr. 300RES5103050001/04.11.2010. Obligă pârâta la plata către reclamanţi a dobânzii legale penalizatoare aferentă sumei dispuse a fi restituită, începând cu data plăţii efective a sumei de către reclamaţi până în data restituirii sumelor cu acest titlu, sume ce vor fi actualizate cu indicele de infla?ie. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Ia act că reclamanţii solicită cheltuielile de judecată pe cale separată. Cu drept de a formula cerere de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21.12.2017.
Document: Hotarâre  14045/2017  21.12.2017

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000443146&id_inst=300

15.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Pelin
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv al art. 4.3 din contractul de credit de consum nr. HL …încheiat de părţi. Obligă pârâta Bancpost SA la restituirea către reclamant a sumelor încasate în baza contractului de credit cu titlu de dobândă şi suma care ar fi fost încasată cu acelaşi titlu dacă ar fi fost luată în considerare o dobândă de 5,35% pe an, plătită de reclamant până la încheierea actului adiţional nr. 1 din 31.10.2010. Obligă pârâta la plata dobânzii legale calculată în raport de debitul principal de la data fiecărei plăţi făcute de reclamant până la restituirea integrală a acestora de către pârâtă. Respinge în rest cererea reclamantului ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen 30 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Sector 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.12.2017.
Document: Hotarâre  13589/2017  15.12.2017

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000443143&id_inst=300

15.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Pelin
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv al art. 4.3 din contractul de credit de consum nr. HL ….încheiat de părţi. Obligă pârâta Bancpost SA la restituirea către reclamant a sumelor încasate în baza contractului de credit cu titlu de dobândă şi suma care ar fi fost încasată cu acelaşi titlu dacă ar fi fost luată în considerare o dobândă de 4,85 pe an, plătită de reclamant până la încheierea actului adiţional nr. 1 din 28.08.2007. Obligă pârâta la plata dobânzii legale calculată în raport de debitul principal de la data fiecărei plăţi făcute de reclamant până la restituirea integrală a acestora de către pârâtă. Respinge în rest cererea reclamantului ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen 30 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Sector 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.12.2017.
Document: Hotarâre  13586/2017  15.12.2017

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000443144&id_inst=300

15.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Pelin
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv al art. 4.3 din contractul de credit de consum nr. …./28.06.2007 încheiat de părţi. Obligă pârâta Bancpost SA la restituirea către reclamant a sumelor încasate în baza contractului de credit cu titlu de dobândă şi suma care ar fi fost încasată cu acelaşi titlu dacă ar fi fost luată în considerare o dobândă de 7,95 % pe an, plătită de reclamant până la încheierea actului adiţional nr. 1 din 29.11.2012. Obligă pârâta Bancpost SA la plata dobânzii legale calculată în raport de debitul principal de la data fiecărei plăţi făcute de reclamant până la restituirea integrală a acestora de către pârâtă. Respinge în rest cererea reclamantului ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen 30 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Sector 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.12.2017.
Document: Hotarâre  13587/2017  15.12.2017

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000443145&id_inst=300

15.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Pelin
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv al art. 4.3 din contractul de credit de consum nr. HL …../7.12.2007. Obligă pârâta Bancpost SA la restituirea către reclamant a sumelor încasate în baza contractului de credit cu titlu de dobândă şi suma care ar fi fost încasată cu acelaşi titlu dacă ar fi fost luată în considerare o dobândă de 5,9% pe an, plătită de reclamant. Obligă pârâta la plata dobânzii legale calculată în raport de debitul principal de la data fiecărei plăţi făcute de reclamant până la restituirea integrală a acestora de către pârâtă. Respinge în rest cererea reclamantului ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen 30 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Sector 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.12.2017.
Document: Hotarâre  13588/2017  15.12.2017

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000443152&id_inst=300

15.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Pelin
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv al art. 4.3 din contractul de credit de consum nr. …./28.06.2007. Obligă pârâta Bancpost SA la restituirea către reclamant a sumelor încasate în baza contractului de credit cu titlu de dobândă şi suma care ar fi fost încasată cu acelaşi titlu dacă ar fi fost luată în considerare o dobândă de 8,5 % pe an. Obligă pârâta Bancpost SA la plata dobânzii legale calculată în raport de debitul principal de la data fiecărei plăţi făcute de reclamant până la restituirea integrală a acestora de către pârâtă. Respinge în rest cererea reclamantului ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen 30 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Sector 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.12.2017.
Document: Hotarâre  13595/2017  15.12.2017

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000443146&id_inst=300

15.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Pelin
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv al art. 4.3 din contractul de credit de consum nr. HL …încheiat de părţi. Obligă pârâta Bancpost SA la restituirea către reclamant a sumelor încasate în baza contractului de credit cu titlu de dobândă şi suma care ar fi fost încasată cu acelaşi titlu dacă ar fi fost luată în considerare o dobândă de 5,35% pe an, plătită de reclamant până la încheierea actului adiţional nr. 1 din 31.10.2010. Obligă pârâta la plata dobânzii legale calculată în raport de debitul principal de la data fiecărei plăţi făcute de reclamant până la restituirea integrală a acestora de către pârâtă. Respinge în rest cererea reclamantului ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen 30 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Sector 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.12.2017.
Document: Hotarâre  13589/2017  15.12.2017

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000443147&id_inst=300

15.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Pelin
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv al art. 4.3 din contractul de credit de consum nr. …/3.10.2007. Obligă pârâta Bancpost SA la restituirea către reclamant a sumelor încasate în baza contractului de credit cu titlu de dobândă şi suma care ar fi fost încasată cu acelaşi titlu dacă ar fi fost luată în considerare o dobândă de 7,95% pe an, plătită de reclamant până la încheierea actului adiţional. Obligă pârâta la plata dobânzii legale calculată în raport de debitul principal de la data fiecărei plăţi făcute de reclamant până la restituirea integrală a acestora de către pârâtă. Respinge în rest cererea reclamantului ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen 30 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Sector 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.12.2017.
Document: Hotarâre  13590/2017  15.12.2017

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000443150&id_inst=300

15.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Pelin
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv al art. 4.3 din contractul de credit de consum nr. …../12.06.2007. Obligă pârâta Bancpost SA la restituirea către reclamant a sumelor încasate în baza contractului de credit cu titlu de dobândă şi suma care ar fi fost încasată cu acelaşi titlu dacă ar fi fost luată în considerare o dobândă de 7,95% pe an, plătită de reclamant până la încheierea actului adiţional nr. 1 din 12.05.2010. Obligă pârâta la plata dobânzii legale calculată în raport de debitul principal de la data fiecărei plăţi făcute de reclamant până la restituirea integrală a acestora de către pârâtă. Respinge în rest cererea reclamantului ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen 30 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Sector 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.12.2017.
Document: Hotarâre  13593/2017  15.12.2017

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000443149&id_inst=300

15.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Pelin
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv al art. 4.3 din contractul de credit de consum nr. …../26.09.2007. Obligă pârâta Bancpost SA la restituirea către reclamant a sumelor încasate în baza contractului de credit cu titlu de dobândă şi suma care ar fi fost încasată cu acelaşi titlu dacă ar fi fost luată în considerare o dobândă de 7,95% pe an, plătită de reclamant până la încheierea actului adiţional din data de 2.08.2011. Obligă pârâta la plata dobânzii legale calculată în raport de debitul principal de la data fiecărei plăţi făcute de reclamant până la restituirea integrală a acestora de către pârâtă. Respinge în rest cererea reclamantului ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen 30 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Sector 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.12.2017.
Document: Hotarâre  13592/2017  15.12.2017

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000443153&id_inst=300

15.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Pelin
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv al art. 4.3 din contractul de credit de consum nr. …../5.10.2007. Obligă pârâta Bancpost SA la restituirea către reclamant a sumelor încasate în baza contractului de credit cu titlu de dobândă şi suma care ar fi fost încasată cu acelaşi titlu dacă ar fi fost luată în considerare o dobândă de 9,95% pe an. Obligă pârâta la plata dobânzii legale calculată în raport de debitul principal de la data fiecărei plăţi făcute de reclamant până la restituirea integrală a acestora de către pârâtă. Respinge în rest cererea reclamantului ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen 30 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Sector 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.12.2017.
Document: Hotarâre  13596/2017  15.12.2017

 

Pronuntarile sunt identice pe subiectul dobanzii astfel instanta a anult clauza de modificare a dobanzii si a plafonat-o.

Cerere Inscriere In Procesele Colective Pentru Elimnarea Clauzelor Abuzive Si Inghetarea Cursului Valutar Plus Restiutire Excedent Platit

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Prima Stergere Din Biroul De Credit Pe 2018 – BRD Sterge Notarile Negative Din Biroul De Credit In Urma Notificarilor Emise-Avocat Cuculis

Noua Stergere Din Biroul De Credit Obtinuta In Urma Procedurilor Antejudiciare Fara A Mai Ajunge In Instanta De Judecata-Avocat Cuculis

Atentie-Procedura trebuie perfectata conform legii 677/2001 , trebuie avuta in vedere atata procedura cu Biroul de credit al Bancilor dar si Biroul De Credit Al BNR – CRB si trebuie notificat prin punerea in intarziere a Bancii doar prin profesionist si nu o simpla notificare.

Astfel 1 Ianuarie 2018 vine si cu adresa emisa de catre Brd Prin care debitorul este sters din toate evidentele negative al BC. Notarea in BC are efecte negative cu privire la istoricul persoanei notate iar stergerea din acest registru se poate face la cererea debitorului in anumite coditii pe care le-am tot amintit si chiar atunci cand debitorul a ramas in urma cu plata ratelor sau are credite restante si chiar neplatite, poate obtine aceasta stergere fie pe procedura administrativa prezentata aici si in raspunsul de mai jos, sau in instanta in cazul in care banca refuza stergerea.

 

Stergerea notarii din Biroul de Credit presupune identificarea persoanei juridice ce v-a inscris initial, astfel , daca creditul a fost cesionat, recuperatorul de creante nu o sa poata cere stergerea fiindca nu el a fost cel ce a notat prima data fapta negativa.

Situatiile referitoare la notarea, stergerea, modificare datelor din BIROUL DE CREDIT pot fi diferite si este necesara observare, analizarea si gasirea solutiei potrivite pentru a fi sters din acest Birou in functie de situatia particulara a fiecaruia.

 

Sunteti notat in biroul de credit? Aflati mai jos cum puteti sa fiti sters cu informatiile negative –

 

Cum Pot Fi Sters Din Biroul De Credit Daca Am Fost Inscris Pentru Intarzieri La Plata Ratelor Sau Am Fost Executat De Banca Si Ce Abuzuri Face IFN-ul Cetelem – Avocat Cuculis

Scandalul Apple Iphone Si Incetinirea Procesoarelor Posibil Litigiu Colectiv – Consumatori Romanii Pot Chema In Judecata Apple In Romania? Daune Morale Sau Materiale – Avocat Cuculis

Scandalul Apple cu posibile implicatii si in Romania – Poate fi chemat in judecata Apple si in Romania avand in vedere incetinirea voita a procesoarelor, telefoanelor mai vechi?

Ce are de facut un “pagubit”Apple daca ar vrea sa urmeze calea justitiei si ce are putea sa obtina?

Istoria telefoanelor Apple ajunge la punctul unde se pune problema unor implicatii de natura juridica ce ar putea sa afecteze financiar masiv compania din SUA, acest lucru neputand fi spus cu exactitate, cel putin pentru moment, fiindca cei ce au folosit sau folosesc telefoanele celor de Apple tocmai ce incep sa afle ca de fapt, producatorul, fara acordul lor, pe proprietatea acestora, si-a folosit “update-urile”, pentru a le incetini de fapt performantele telefoanelor.

Astfel, vom detalia un set de intrebari, pe care cu siguranta si le-au pus, cei afectati de fenomenul Apple si practica lor, incorecta –

 1. a) Este normal ca producatorul Apple, sa lanseze pe piata pentru telefoanele mai vechi, softuri descrise ca fiind de “update”dar in spatele lor de fapt sa urmareasca scaderea performantelor telefoanelor?

In primul rand, produsul APPLE trebuie privit din punct de vedere juridic, ca pe un bun mobil, ce intra in proprietatea celui ce-l cumpara in mod licit dintr-un magazin sau din orice alt loc si primiste pentru el, un certificat de proprietate. De cele mai multe ori, dovada proprietatii este facuta cu factura si chitanta iar simpla posesiune a bunului mobil, conform Codului Civil, oricum prezuma proprietate.

http://www.capital.ro/scandal-de-amploare-in-care-este-implicat-apple-producatorul-iphone.html

Astfel, fie ca vorbim despre un telefon sau despre un televizor sau orice alt bun, putem sa facem o comparatie cu actiunea pe care un vanzator ar urma sa o exercite asupra acelui bun vandut, dupa ce el a iesit din patrimoniul sau.

Cum ar fi sa ne imaginam, ca dupa ce am cumparat un televizor, din cand in cand, ne bate la usa vanzatorul, intra apoi in casa noastra si incepe sa ne blocheze din programele TV, motivand ca o data cu inaintarea in varsta a televizorului nu “ar mai fi bine”sa aiba o plaja atat de mare de posturi tv, determinandu-ne in cele din urma sa renunta la produs si sa luam un altul care isi poate exercita la capacitate maxima toate functiile.

Desigur, pararela este dusa la extrem insa daca ne imaginam ca Apple poate controla aceste functii ale procesoarelor, prin intermediul aplicatiilor ce intra in “casele utilizatorilor”prim intermediul internetului, pararela de mai sus este corecta.

Avand in vedere ca una dintre atributele dreptului de proprietate este si FOLOSINTA dar si DISPOZITIA, opinam ca printr-o aplicatie, chiar fie ea instalata la cererea utilizatorului insa prezentata de catre APPLE ca un “update important”, insa in spatele acesteia se ascunde de fapt intentia de minimalizare a performantelor telefonului, Apple a incalcat normele ce tin de raspunderea civila delictuala si anume art. 1349 cod civil “(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane” dar si normele ce tin de o posibila raspundere de natura penala si aici vorbim despre  folosirea fără drept a unui terminal de comunicații al altuia sau folosirea unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea, dacă s-a produs o pagubă.

Astfel, apreciem ca sub nicio forma Apple nu avea un asemenea drept, de modificare a frecventelor procesoarelor, decat daca i-ar fi notificat pe utilizatori in mod prealabil si ar fi oferit de la bun inceput o justificare pentru aceasta masura, evident justificare, ce ar fi trebuit sa fie agreeata si semnata de catre utilizator.

 1. b) Poate fi tras la raspundere producatorul Apple, pentru posibile daune de natura materiala sau morala?

Daunele morale in principal in circuitul legilor din Romania nu au un cuantum fix, prin urmare, daca se poate face raportul de cauzalitate intre dauna suferita si fapta producatorului Apple, atunci ele pot fi acordate de catre instanta.

Astfel, o principala dauna de natura morala poate fi considerata si starea psihica pe care ti-o poate produce incetinirea functiilor telefonului care pana la scaderea lor functiona corespunzator si in parametri, blocarea in timpul anumitor discutii importante si necesitatea reluarii acelor apeluri sau orice alta problema ce tine in mod direct de functia procesorului in sine si dovedita prin raport de expertiza.

De asemenea, daunele materiale se cuantifica atunci cand ele pot fi dovedite cu acte.

Apple trebuie sa raspunda in fata justitiei si prin prisma ordonantei 21/1992 a protectiei consumatorului si voi reda un singur articol din vasta ordonanta din art. 3 si anume drepturile esentiale ale consumatorilor – b) de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori.

 1. Poate fi chemat in judecata Apple in Romania?

Probabil intrebarea principala este daca un consumator roman are dreptul sa actioneze in judecata Apple pe marginea acestei probleme.

Ei bine, Apple nu are niciun soi de imunitate civila sau penala in Romania si astfel daca ne uitam in dreptul procesual civil observam la Art. 109 cazul particular al persoanei juridice care are dezmembrăminte. Dezmembramantul unei persoane juridice este practic sucursala din Romania Apple iar legea indica urmatorul lucru “

Cererea de chemare în judecată împotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face şi la instanţa locului unde ea are un dezmembrământ fără personalitate juridică, pentru obligaţiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul dezmembrământului ori din fapte săvârşite de acesta”, concluzionand ca nu este necesara chemarea in judecata in SUA ci chiar aici in Romania ii este conferit acest drept, consumatorului roman.

Litigiile asteptate probabil ca vor fi de natura colectiva. Doar in Romania au fost vandute cateva sute de mii de modele Apple, toate afectate de decizia producatorului.

Cumva, interpretez “recunoasterea”Apple ca pe o carte jucata bine, fiindca oricum ceea ce facusera s-ar fi aflat mai devreme sau mai tarziu si imaginea lor ar fi fost mult mai afectata. Pe cand, dupa ce au raspuns afirmativ indicand ca au modificat performantele telefoanelor, au venit cu explicatia ca ar fi fost “necesara”aceasta modificare.

 

av.drd. Cuculis Adrian

Probleme cu telefonul Apple?

Definitiv-DDM Invest Xx Ag Pierde Contestatia La Executare – Instanta Anuleaza Executarea Silita DDM Invest Xx Ag Pornita Ilegal-Avocat Cuculis

DDM Invest Xx Ag Recuperator De Creante Infrant – Instanta Constata Ilegala Incepere A Executarii Silite-Sentinta Initiala A Respins Contestatia Iar Apoi In Apel Am Reusit Sa Schimbam In Tot Sentinta Si Sa Anulam INTREAGA Executare Silita-Avocat Cuculis

ATENTIE- Executare silita, chiar ilegal inceputa, trebuie contestata in instanta, altfel nu puteti sa anulati actele ilegal efectuate de catre executor. b) Prescriptia nu opereaza singura ci trebuie invocata, adica promovata contestatia la executare.

Poate cel mai important sfat este ca niciodata sa nu renuntati la lupta cu recuperatorii de creante. Cazul de fata dar si alte sute de situatii in care in apel au fost modificate sentintele si anulate executarile silite incepute.

Executarea silita poate fi contestata in raport de singurul instrument juridic disponibil si anume – contestatia la executare. Contestatia la executare are doua parti  ,fondul si apelul, care este o reiterare a fondului ceva mai restrictiva.

Vedeti astfel solutia definitiva de anulare a executarii silite a DDM Invest Xx Ag.

Tribunalul Prahova

Dosar- 27411/281/2016

ZOLD ŞTEFAN CONSTANTIN la SCA Cuculis& Asociatii Apelant Contestator
SC DDM INVEST XX AG Intimat Intimat

 

Şedinţe

12.12.2017
Ora estimata: 12:00
Complet: 12ACIV
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: Admite apelul.

Schimbă în tot hotărârea atacată, în sensul că admite contestaţia la executare si, în consecinţă: Dispune anularea executării silite pornite în dosarul de executare nr. 297/2016 instrumentat de BEJ Paraipan Sorin şi întoarcerea executării silite în acelaşi dosar de executare, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.

Definitivă.

Pronunţată astăzi, 12.12.2017, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  1908/2017  12.12.2017

http://portal.just.ro/105/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=28100000000308351&id_inst=105

Solutia obtinuta l-a scutit pe debitor de plata oricaror debite catre recuperatorul de creanta, dupa ce a contestat si castigat definitiv contestatia la executare.

Hotarare, desi nu este comunicata, executorul are OBLIGATIA sa ridice orice poprire infiintata si sa dispunsa si INCETAREA executarii silite.

 

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Cum Sa Ne Aparam De Executarile Silite – Un Alt Recuperator De Creante Infrant In Instanta-Secapital Executare Silita Desfiintata De Catre Instanta-Avocat Cuculis

Contestatia La Executare Apararea Dreptului La Proprietate Ipotriva Recuperatorilor De Creante,Bancilor Si Ifn-urilor

Instanta Constată Că Executarea Silită A Fost Pornită Fără Respectarea Dispoziţiilor Legale – Secapital Pierde Contestatia La Executare Si Dosarul Executional Este Anulat-Avocat Cuculis

La sfarsit de an, majoritatea recuperatorilor de creante, bancile, ifn-urile dar in principal toti cei din sistemul financiar bancar, se “ingramadesc” sa depuna dosarele de executare silita imptotriva debitorilor, desi asa cum arata practica, o buna parte dintre executarile silite sunt ilegale.

Astfel, este important, mai ales pentru cei ce aleg sa nu apeleze la un avocat, sa stie care sunt greselile de “moarte” pe care NU trebuie sa le faca!

Cum incepe executarea silita?

Executarile nelegale pornite de recuperatorii de creante sau de alte firme de recuperare pot fi anulate cu succes doar daca debitorii uzeaza de dreptul pe care il au, si anume acela de a depune contestatie la executare.

ATENTIE – Contestatia la executare silita NU se depune la executor asa cum gresesc foarte multi debitori ci ea se depune prin avocat (daca aveti) la INSTANTA!

Prescriptia este unul din motivele pentru care instantele pronunta constant anularea executarilor silite, dar legea prevede si alte situatii in care acestea pot fi desfiintate.

Astfel, chiar daca nu este neaparat vorba despre o prescriptie, puteti stabili cu profesionistul in drept, alte repere pe baza carora sa ANULATI EXECUTARILE SILITE!

Un exemplu de situatie ce ar duce catre anularea unei executari silite si scoaterea ei in afara legii , se refera la necompetenta executorului judecatoresc. Spre exemplu un executor din Bucuresti nu are dreptul sa faca acte de executare in Craiova. La fel, daca nu sunt respectate termenele procedurale de somatie, notificare, procese verbale de cheltuieli sau popriri, actele pot fi aulate.

Astfel, in cazul in care nu mai este posibila recuperarea de bunavoie a creditelor restante, firmele de recuperare, in calitate de creditori, procedeaza la executarea silita a debitorilor.

Cum porneste executarea silita si de ce nu sunt insiintati debitori sau de ce nu sunt chemati in judecata prima data ci primesc DIRECT popriri?

Procedura demareaza prin sesizarea executorului judecatoresc iar urmatorul demers efectuat de executor este sa solicite judecatoriei din raza domiciliului debitorului incuviintarea executarii silite.

Insa aceasta procedura nu este una de natura  contradictorie ci una ce se desfasoara pe camera de consiliu si astfel dvs. nu aveti dreptul sa participati la aceasta sedinta, tocmai pentru ca acel element insidios “de surpriza” si anume poprirea executorie sa poata fi impusa pe numele dvs.

Legea prevede ca o conditie obligatorie, sub sanctiunea anularii executarii, ca incuviintarea sa fie pronuntata de judecatoria din raza domiciliului debitorului de la data inregistrarii cererii de executare silita.

Alte motive care pot duce la anularea executarii silite se refera la inceperea executarii silite impotriva dvs. la un termen mai mare de 3 ani de zile de la momentul ultimei plati catre creditorul dvs.

Astfel, cu titlu de exemplu observati o executare silita, anulata pe considerentul prescriptiei.

Hotararea judecatoreasca pe care am obtinut-o  a pus firma de recuperare in situatia de a nu mai recupera nimic din datoria totala  reprezentand credit restant, dobanzi si cheltuieli de executare, aceasta fiind ANULATA in intregime de instanta de judecata.

Judecatorul a anulat toate actele de executare silita efectuate de executorul judecatoresc impotriva debitoarei, constatand NULITATEAexecutarii silite in baza contractului de credit avand in vedere ILEGALA incepere demarare a procedurii de executare.

Vedeti solutia mai jos –

Dosar:

21738/300/2017

 

Nume Calitate parte
FLORESCU ADRIAN la C.A Cuculis Contestator
SECAPITAL S.A.R.L. Intimat

 

Şedinţe

19.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Osiceanu
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorul Florescu Adrian în contradictoriu cu intimata Secapital S.a.R.L.

Constată intervenită prescripţia dreptului de a solicita executarea silită. Constată că executarea silită a fost pornită fără respectarea dispoziţiilor legale. Anulează toate actele de executare emise în dosarul de executare nr. 2759MI/2017 al B.E.J. Ionescu Marian Daniel. Anulează executarea însăşi. Respinge, ca neîntemeiat capătul de cerere privind întoarcerea executării. Ia act că contestatorul solicită cheltuieli de judecată pe cale separată. Obligă contestatorul la plata către B.E.J. Ionescu Marian Daniel a sumei de 160,28 lei cheltuieli fotocopiere dosar executare. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.12.2017.
Document: Hotarâre  13798/2017  19.12.2017

 

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000469018&id_inst=300

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Executat silit? Vedet mai jos alte modalitati de aparare!

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Definitiv-Achitare Inculpat Pentru Delapidare Si Inselaciune Ardaf Generali S.A Si Astra Asigurari S.A-Art. 215 Si 295 Cod Penal – Avocat Cuculis

Inculpat Achitat Definitiv Pentru Infractiunile De Delapidare Si Inselaciune- Pretinsa Parte  Vatamata Ardaf Generali S.A si Astra Asigurari S.A -Avocat Cuculis

 

Dupa ce au fost hartuiti in procese penale, la final de drum, ACHITAREA a ramas in picioare. Astfel, fostul inculpat a carui prezumtie de nevinovatie a fost calcata in picioare, urmeaza sa cheme in judecata pe ARDAF GENERALI S.A dar si ASTRA ASIGURARI S.A pentru un prejudiciu de imagine de peste jumatate de milion de euro!

Pe langa faptul ca s-au facut la momentul respectiv(al deschiderii dosarului penal) o serie larga de denunturi calomnioase, finalizate printr-o achitare atat in fond cat si in apel, din 2013 si 2017 atat imaginea cat si patrimoniul personal al celui “inculpat” a fost GRAV afectat!

Achitare

A declara nevinovat pe cineva printr-o hotarare judecatoreasca, reglementata in art.11 Cod Procedura Penala. Instanta de judecata hotaraste achitarea inculpatului prin sentinta, cand constata ca: – fapta nu exista, – fapta nu este prevazuta de legea penala, – fapta nu prezinta gradul de pericol al unei infractiuni, – fapta nu a fost savarsita de inculpat, – faptei ii lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii, – existenta vreuneia din cauzele care inlatura caracterul penal al faptei.

 

Solutia de achitare mai jos –

Fondul cauzei –

Dosar: 6109/233/2013

Nume Calitate parte
BUCUR EUGEN Inculpat
SC ARDAF GENERALI SA Parte vătămată
SC ASTRA ASIGURĂRI SA Parte vătămată
SC ARDAF GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE SA Parte vătămată
SC ASTRA ASIGURĂRI SA – PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PROVIZORIU KPMG RESTRUCTURING SPRL Parte vătămată

 

Şedinţe

20.12.2016
Ora estimata: 09:30
Complet: CP5n
Tip solutie: Achitare
Solutia pe scurt: Respinge cererea inculpatului Bucur Eugen, cu privire la schimbarea încadrării juridice a faptelor. În baza art. 396 al. 5 Cod procedură penală în referire la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Bucur Eugen, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de în?elăciune, faptă prevăzută de art. 215 al. 1, 2 si 3 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 Cod penal (persoană vătămată SC Generali România Asigurare Reasigurare SA), fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art. 290 al. 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 Cod penal si delapidare, faptă prevăzută de art. 2151 al. 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal si art. 5 al. 1 Cod penal (persoană vătămată Societatea de Asigurare – Reasigurare Astra SA), întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală. În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, în referire la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, lasă nesolu?ionată acţiunea civilă formulată de păr?ile civile SC Generali România Asigurare Reasigurare SA ?i Societatea de Asigurare – Reasigurare Astra SA. În temeiul art. 272 al. 1 Cod procedură penală, suma de 1000 lei, reprezentând diferen?ă onorariu expert Andre?an Elena, va fi acoperită din sumele avansate de stat. În baza 275 alin. 3 Cod de procedură penală, suma de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 300 lei este aferentă fazei de urmărire penală), va rămâne în sarcina statului.
Document: Hotarâre  2583/2016  20.12.2016

 

http://portal.just.ro/233/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=23300000000156704&id_inst=233Art. 295

 

APEL- dosar 6109/233/2013

Nume Calitate parte
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECATORIA GALAŢI Apelant
BUCUR EUGEN la SCA Cuculis & Asociatii Intimat Inculpat
SC ARDAF GENERALI SA Intimat Parte vătămată
SC ASTRA ASIGURĂRI SA Intimat Parte vătămată
SC ARDAF GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE SA Intimat Parte vătămată
SC ASTRA ASIGURĂRI SA – PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PROVIZORIU KPMG RESTRUCTURING SPRL Intimat Parte vătămată

 

Şedinţe

15.12.2017
Ora estimata: 8:30
Complet: A4
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi împotriva sentinţei penale 2583 din 20.12.2016 pronunţată de Judecătoria Galaţi. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei în apel rămân în sarcina statului. Suma de 65 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului din oficiu (avocat Antohe Daniel) va fi avansată către Baroul Galaţi din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi 15.12.2017.
Document: Hotarâre  1307/2017  15.12.2017

 

http://portal.just.ro/44/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=23300000000156704&id_inst=44

Pentru ce au fost cercetati pe nedrept  pana la hotararea de achitare?

Delapidarea

(1) Însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcţionar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

(2) Tentativa se pedepseşte.

 

Art. 215

Înşelăciunea

Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 12 ani.

Înşelăciunea săvârşită prin folosire de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

Inducerea sau menţinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârşită în aşa fel încât, fără această eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condiţiile stipulate, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distincţiile acolo arătate.

Emiterea unui cec asupra unei instituţii de credit sau unei persoane, ştiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum şi fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2.

Înşelăciunea care a avut consecinţe deosebit de grave se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Asistenta Juridica In Drept Penal? Completati Formularul De Mai Jos

Dosar Admis Legea 165 / 2013 Anrp – Dosar Castigat In Apel Cu Comisia Nationala Pentru Compensarea Imobilelor

Dosare Retrocedare ANRP – Instanta Caseaza Hotararea – Avocat Cuculis

Vedeti decizia instantei mai jos-

Art. 1 LEGEA 165/2013 plus hotararile de neconstitutionalitate!
(1) Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura.
(2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila, singura masura reparatorie in echivalent care se acorda este compensarea prin puncte, prevazuta in Capitolul III din prezenta lege.
(3) In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii, singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2), (3) si (4).
(4) Punctele prevazute la alin. (2) si (3) se valorifica potrivit prezentei legi.

SLAFCIU FLOAREA la Av. Cuculis Apelant Reclamant
GHITA NICULINA  la Av. Cuculis Apelant Reclamant
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR Intimat Pârât
COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR Intimat Pârât

 

Şedinţe

27.10.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: S4-Completul.18A
Tip solutie: Dispune rejudecare la prima instanţă sau la instanţa competentă
Solutia pe scurt: Admite apelul. Anulează sentinţa apelată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Definitivă.
Document: Hotarâre  939/2017  27.10.2017

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000693430&id_inst=2

 

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Aveti un dosar nerezolvat de catre ANRP? Putem  sa facem  demersuri pentru dvs. completand formularul de mai jos!

Contestatie Decizie Impunere Anaf – Ati Primit Decizie De Plata A Contributiei CAS Pe Anii 2013 – 2013 Sau 2014 Ori Ati Primit O Decizie De Impunere Pentru Plata Impozitelor? Ele Sunt Ilegale Si Posibil Neconstitutionale-Avocat Cuculis

Decizie De Plata A Contributiei CAS Si Decizie De Impunere Plata Impozite-Iz De Neconstitutionalitate – Cum Contestam O Decizie De Impunere Anaf –  Avocat Cuculis

 

In data de 06.11.2017 Judecatoria Sectorului 3 a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea prevederilor din codul de procedura fiscala art. 46 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportat la prevederile art. 1 alin. (3) din Constituţie, excepţie invocată de contestator.

 

06.11.2017
Ora estimata: 13:00
Complet: C 38 Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În baza art. 29 alin. (1)-(4) din Legea nr. 47/1992 republicată, constată admisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale şi sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportat la prevederile art. 1 alin. (3) din Constituţie, excepţie invocată de contestator. Amână judecarea cauzei în rest şi acordă termen în data de 04.12.2017, cu citarea părţilor. Pronunţată în ?edin?ă publică astăzi, 06.11.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    06.11.2017

Astfel, puteti contesta SOMATIA Anaf-

ART. 230 Somația

(2) Somația cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 46, următoarele: numărul dosarului de executare; suma pentru care se începe executarea silită; termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu, precum și indicarea consecințelor nerespectării acesteia.

ART. 46 Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică.

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie cuprinde următoarele elemente:

 1. h) semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum și ștampila organului fiscal emitent;

(6) Actul administrativ fiscal emis în condițiile alin. (2) și tipărit prin intermediul unui centru de imprimare masivă este valabil și în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, și ștampila organului emitent, dacă îndeplinește cerințele legale aplicabile în materie.

 

Desi alin. 6 ne vorbeste despre excluderea de la semnarea si stampilarea actelor, in dispozitia legala se arata ca “ daca indeplineste cerintele legale aplicabile in materie”, astfel pe de-o parte ca o asemenea prevedere este Neconstitutionala, neputand sa prevada ce alte cerinte legale pot trebuiesc indeplinite, atat vreme cat orice act public trebuie insotit pentru valabilitate de o semnatura si stampila a institutiei dar este si ilegala, fiindca intra in contradictie cu dispozitiile legale referitoare la valabilitatea actelor sub semnatura privata ce trebuiesc semnate si stampilate, pe de alta parte neputandu-se confunda actul emis pe hartie cu un inscris electronic, fiindca iarasi acesta nu ar repsecta dispozitia legala si anume token-ul de securitate.

Consideram ca sunt incalcate dispozitiile constitutionale referitoare la predictibilitatea legislatiei si  in aceasta materie CCR s-a mai pronuntat si cu privire la alte texte de lege. Consideram ca  că textul criticat contravine prevederilor  constituţionale cuprinse în art.1 alin.(3) conform cărora România este  stat de drept, în care drepturile şi libertăţile fundamentale ale  cetăţenilor sunt garantate.

De asemenea, sintagma supusă controlului nurespectă condiţiile de calitate inerente unei norme legale, sub aspectul  clarităţii, preciziei şi previzibilităţii, întrucât*nu permite  subiecţilor de drept să determine care sunt acele conditii necesare spre a fi indeplinite si mai mult de atat, prin norma de drept se deroga pentru subiectul activ “Statul Roman” o norma discriminatorie fata de cetatenii ce sunt supusi acestui articol, in sensul ca legea ar trebui sa functioneze prin flux si reflux fata de participanti la normele legislative, ori in cazul de mai sus, se arata ca in esenta doar statul poate uza de nesemnarea actelor de procedura derogand astfel de la principiile de valabilitate ale unui act in format fizic.

 

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Contact: 0722298011

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Contestatie La Executare Impotriva Executorului Judecatoresc Gont Lucian Şi Marian Panait Admisa – Executare Ilegala – Avocat Cuculis

Contestatia La Executare Impotriva Executorului Care Refuza Sa Inceteze Executarea Silita Desi Nu Mai Avea Dreptul Sa Faca Acte de Executare-Avocat Cuculis

Printr-o decizie data de catre CCR nu chiar de data recenta, este retinut faptul ca executorul judecatoresc NU are calitate procesuala pasiva.

Oricum, vine intrebarea legitima, ce facem daca executorul REFUZA sa inchida (inceteze) o executare silita si face acte de executare desi acestea sunt vadit lovite de nulitate absoluta?

Judecatoria sectorului 4, a “luat taurul” de coarne si a dispus impotriva executorului o hotarare de incetare a emiterii de acte abuzive  si ” Obligă pe intimatul B.E.J.A. Dorina Gonţ, Lucian Gonţ şi Marian Panait să dispună încetarea executării silite în ce îi priveşte pe contestatori în dosarele de executare nr. 3740/2014, nr. 3741/2014, nr. 3742/2014 şi nr. 3743/2014 ale acestui din urmă intimat:.

Sub paravanul acelei decizii CCR nr. 162/2003 a Curţii Constituţionale executorii isi vedeau linistiti de treaba. Speram ca prin decizia pe care o consider deschizatoare de drumuri, cei care sunt abuzati prin executari silite ilegale, sa isi poata gasi dreptatea pe calea contestatiei la executare.

Dosar: 25511/4/2016*

Moraru Radu Contestator
Blindu Anda Contestator
SC ACCES PLUSMEDIA SRL Contestator
VESTA INVESTMENT SRL Intimat
B.E.J.A. GONŢ LUCIAN ŞI MARIAN PANAIT Intimat

 

Şedinţe

08.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C9B – civil şi executări
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Obligă pe intimatul B.E.J.A. Dorina Gonţ, Lucian Gonţ şi Marian Panait să dispună încetarea executării silite în ce îi priveşte pe contestatori în dosarele de executare nr. 3740/2014, nr. 3741/2014, nr. 3742/2014 şi nr. 3743/2014 ale acestui din urmă intimat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, cerere de apel care se depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Soluţie pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. 2 din Codul de procedură civilă, astăzi, 8 noiembrie 2017.
Document: Hotarâre  14018/2017  08.11.2017

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000374657&id_inst=4

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Telefon: 0314124880

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Contestarea Tabelului Preliminar De Creante In Procedura Insolventei – Art. 111 Legea 85/2014 – Avocat Cuculis

Cum Contest Un Tabel Preliminar De Creanta In Cadrul Procedurii Insolventei Si In Ce Termen- Avocat Cuculis

Conform dispozitiilor de mai jos, in cazul in care aveti un tabel preliminar in care sunt introdusi in mod ilegal sau nejustificat creditori pe care nu-i recunosteti, puteti formula prin avocat specializat o contestatie la tabelul preliminar.

Art. 111. – (1) Debitorul, creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii fata de tabelul de creante, cu privire la creantele si drepturile trecute sau, dupa caz, netrecute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar in tabel
(2) Contestatiile trebuie depuse la tribunal in termen de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului preliminar, atat in procedura generala, cat si in procedura simplificata
(3) Sub sanctiunea anularii, contestatia va fi insotita de dovada, in original, a achitarii taxei de timbru, precum si de toate inscrisurile de care partea intelege sa se foloseasca in dovedirea sustinerilor sale, cu aratarea oricaror altor probe care se solicita, cu exceptia celor care nu se afla in posesia partii sau nu sunt cunoscute la momentul formularii contestatiei
(4) Partea care formuleaza contestatia trimite, cu confirmare de primire, cate un exemplar al contestatiei si al documentelor ce o insotesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a carui creanta se contesta, precum si administratorului special. in cazul in care aceasta obligatie nu a fost respectata, judecatorul-sindic va putea aplica, din oficiu, o amenda in conditiile Codului de procedura civila
(5) intampinarea se depune in termen de 10 zile de la data comunicarii contestatiei si a documentelor ce o insotesc. Un exemplar al intampinarii se comunica, cu confirmare de primire, de catre partea care formuleaza intampinarea si contestatorului, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar si debitorului, sub sanctiunea prevazuta de art. 208 alin. (2) din Codul de procedura civila.
av.drd. Cuculis
avocat@indrumari-juridice.eu
031.412.48.80

Comision De Acordare Si Comision Urmarire Riscuri BCR S.A Declarate Clauze Abuzive-Instanta Dispune Restituirea Banilor Incasati Cu Dobanda Legala-Avocat Cuculis

Declararea Ca Abuzive A Clauzelor Din Contractul Bancar al BCR Cu Privire La Comisionul De Risc si Acordare-Instanta Dispune Restituirea Sumelor De Bani Incasate Cu Titlu de Clauze Declarate Abuzive Plus Dobanda Legala-Avocat Cuculis

Primul proces in care s-a invocat si caracterul abuziv al clauzei de risc valutar in EURO.

Astfel, dupa pronuntarea data de catre instanta, a fost declarata nulitatea absoluta a clauzelor referitoare la cele doua comisioane de acordare dar si de risc. Instanta a dispus si aplicarea unei dobanzi legale la sumele pe care Banca urmeaza sa le restituie.

Dosar: 6860/301/2017

BURLACU GEORGETA la C.A Cuculis & Asociatii Reclamant
BANCA COMERCIALA ROMANA SA Pârât

 

Şedinţe

11.12.2017
Ora estimata: 13:00
Complet: C 34 Civil
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge exceptia prescriptiei dreptului de a solicita constatarea caracterului abuziv/anularea clauzelor din contractul de credit si restituirea sumelor achitate în baza contractului de credit, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Admite în parte cererea formulată de reclamanta Burlacu Georgeta în contradictoriu cu pârâta BANCA COMERCIALA ROMANA SA.

Constată caracterul abuziv al clauzelor prevăzute la art.9 lit.a si art.9 lit.c din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.2008517391 din data de 01.07.2008 si al clauzei prevăzute la art. 5 teza finală din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.2008517391 din data de 01.07.2008.

Respinge capătul de cerere cu privire la stabilizarea cursului de schimb euro/leu la data de 01.07.2008, data încheierii contractului de credit, si capătul de cerere cu privire la comisionul de administrare, ca neîntemeiate. Dispune eliminarea clauzelor prevăzute la art.9 lit.a si lit.c si art. 5 teza finală din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.2008517391 din data de 01.07.2008.

Obligă pârâta la restituirea sumelor achitate de reclamantă cu titlu de comision de acordare, comision de urmărire riscuri si la restituirea sumelor achitate cu titlu de dobândă peste valoarea dobânzii de 9% pe an, de la data de 01.07.2008 până la data rămânerii definitive a hotărârii.

Obligă pârâta la plata dobânzii legale aferentă fiecărei sume pentru care s-a dispus restituirea prin prezenta hotărâre, de la data achitării fiecărei sume pentru care s-a dispus restituirea si până la data restituirii. Obligă pârâta la plata sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat. Respinge cererea pârâtei de acordare a cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 3 Bucure?ti. Pronuntată în sedin?ă publică, astăzi, 11.12.2017.
Document: Hotarâre    11.12.2017

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000534538&id_inst=301

Asa cum am mai spus si cum arata si CJUE In cauza 143/13 pronuntata in 2015 – Clauze care conțin un «comision de risc» perceput de creditor și care îl autorizează pe acesta, în anumite condiții, să modifice în mod unilateral rata dobânzii” pot fi analizate sub aspectul caracterului abuziv.

Implicit, perceperea unui comision de risc si de acordare, are un impact negativ financiar si debalansator intre drepturile si obligatiile partilor, inca de la momentul semnarii contractului.

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Cerere Inscriere In Procesele Colective Pentru Elimnarea Clauzelor Abuzive Si Inghetarea Cursului Valutar Plus Restiutire Excedent Platit

26000 CHF Anulati De La OTP Factoring ZRT- Contestatie La Executare Admisa Si Constatata Perimarea Dosarului De Executare Silita – Executare Silita Anulata Avocat Cuculis

Otp Factoring ZRT Pierde 26000 CHF Dintr-un Dosar De Executare Silita Perimat Si In Acelasi Timp Prescris – Avocat Cuculis

Putina istorie a creditului, referitor la faptul ca a fost incheiat initial contractul cu Millennium Bank apoi Banca cumparata de catre OTP BANK ce mai departe a vandut catre OTP FACTORING ZRT portofoliu de creante pe care le considerau neperformante.

Astfel, in 2012 a inceput executarea silita iar 5 ani de zile mai tarziu, dupa ce am analizat dosarul de executare silita, am depistat erorile facute in cadrul lui de catre executor dar si de catre creditorul bancar si astfel am reusit sa obtinem anularea intregii executari silite- Vedeti actul de executare de incepere al executarii si mai jos sentinta de constatare a perimarii si astfel anularea intregii executari silite.

Perimare Executare OTP FACTORING

 

 

Judecatoria IASI

Dosar: 22315/245/2017

BEJ DOMINTE CRISTINEL ŞI TUFEANU BOGDAN VASILE Petent
AXINTE GHEORGHE la C.A Cuculis&Asociatii Contestator
OTP FACTORING ZRT PRIN REPREZENTANT OTP FACTORING SRL Intimat

 

Şedinţe

27.11.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C21 amânări
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite exceptia perimarii executarii silite, asa cum a fost ea invocata si motivata de contestator Axinte Gheorghe.

Admite contestatia la executare formulată de contestator Axinte Gheorghe în contradictoriu cu intimatul OTP Factoring ZRT prin reprezentant OTP Factoring SRL si constata perimata executarea silita in dosarul executional nr. 530/2012 al BEJA Dominte si Tufeanu. Respinge exceptiile invocate de intimata. Obliga intimata la plata cheltuielilor de judecata in suma de 1000 lei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.11.2017.

 

http://portal.just.ro/245/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=24500000000445665&id_inst=245

Codul de procedura civila arata ca daca creditorul a lasat sa treaca 6 luni de la data indeplinirii oricarui act de executare, fara sa fi urmat alte acte de urmarire, executarea se perima de drept si orice parte interesata poate cere desfiintarea ei.

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Bancpost Un Nou Dosar Pe Clauze Abuzive Castigat Pe Dobanda Si Comision Acordare Bancpost-Avocat Cuculis

Bancpost Comision Acordare Si Dobanda Contractuala Declarate Abuzive-Avocat Cuculis

Un pas mic pentru noi o nou infrangere a bancii Bancpost. Comisionul de acordare si dobanda contractuala declarate ca abuzive.

Stiu ca poate de multa vreme v-am obisnuit cu solutii foarte bune pe partea de comisioane sau poate ca nu pare mult un comision de acordare, insa eliminarea clauzei de dobanda si anume Anulează ca abuzive clauzele referitoare la comisionul de acordare a creditului de 2,5% din valoarea creditului, caracterul variabil al dobânzii şi dreptul băncii de a modifica unilateral conţinutul contractului, clauze prevăzute la art. 4.1 şi 4.3, marcheaza de fapt o infrangere a bancii ce va fi cuantificata in cadrul executarii silite-

Dosar: 15921/300/2017

ALEXANDRESCU AURELIA la CA CUCULIS SI ASOCIATII Reclamant
ALEXANDRESCU PAUL Reclamant
BANCPOST SA Pârât

 

Şedinţe

05.12.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Păun
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea formulată de reclamanţii Alexandrescu Aurelia şi Alexandrescu Raul în contradictoriu cu pârâta BANCPOST SA. Anulează ca abuzive clauzele referitoare la comisionul de acordare a creditului de 2,5% din valoarea creditului, caracterul variabil al dobânzii şi dreptul băncii de a modifica unilateral conţinutul contractului, clauze prevăzute la art. 4.1 şi 4.3 din Contractul de credit de consum nr. 725CSF207232006/20.08.2007. Obligă pârâta să restituie reclamantei sumele încasate în temeiul clauzelor abuzive. Obligă pârâta la plata către reclamanţi a dobânzii legale aferente acestor sume, calculată de la data fiecărei plăţi şi până la restituirea integrală a sumelor. Respinge, pentru rest, acţiunea ca neîntemeiată. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Judecătoria sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată azi, 05.12.2017, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre    05.12.2017

 

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000462481&id_inst=300

avocat@indrumari-juridice.eu

0314124888

Cerere Inscriere In Procesele Colective Pentru Elimnarea Clauzelor Abuzive Si Inghetarea Cursului Valutar Plus Restiutire Excedent Platit

IFN Hora Cu Dae De 62290% Si Dobanda Penalizatoare De 2%/Zi-Clauze Imorale Abuzive Si Ilegale-Avocat Cuculis

Ifn-ul Hora Ii Taxeaza Pe Imprumutati Cu DAE 62290% – Imprumuti 500 De Lei Si Ai De Dat 311.450 Lei, Adica Cumperi 100 de Euro Si Intr-un An Ai De Platit 67000 De Euro, Ilegal? In Mod Sigur-Avocat Cuculis

Dae De “Poveste” De Pana la  62290% , Cum Este Posibil? O Sa Vedeti Mai Jos Modelul De Contract Pus Sub Nas Imprumutatilor – Avocat Cuculis

 

Cu privire la dobanda colosala, desigur ea poate fi combatuta fie pe cauza ilicita, imorala si daca analizam bine conditiile contractului chiar si legea 193/2000 isi poate faca aplicarea ca o pretinsa clauza abuziva.

 

ifn hora

Cu privire la clauza de dobanda PENALIZATOARE aceasta dobanda este una ILEGALA, asa cum au aratat si cei de la instanta suprema, intr-o decizie pe care o redau –

RIL Recurs in interesul legii/ Decizie ICCJ
Decizia nr. XI din 24 octombrie 2005 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 1, 2 si ale art. 3 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000, aprobata prin Legea nr. 356/2002, referitoare la clauza penala prin care se instituie obligatia restituirii la scadenta a sumei imprumutate sub sanctiunea penalitatilor de intarziere, pe langa dobanda contractuala convenita de parti sau pe langa dobanda legala

PENTRU ACESTE MOTIVE
In numele legii
DECID

Admit recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

In aplicarea dispozitiilor art. 1, art. 2 si ale art. 3 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000, aprobata prin Legea nr. 356/2002, cu referire la art. 969 alin. 1 din Codul civil, stabilesc:

Clauza penala prin care se stabileste obligatia restituirii la scadenta a sumei imprumutate sub sanctiunea penalitatilor de intarziere, pe langa dobanda contractuala convenita sau pe langa dobanda legala, contravine prevederilor legii. 

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

0314124888

Aveti Probleme Cu Ifn-urile? Vedeti Aici Totul Despre Cum Sa Scapati De Ifn-uri Camatarii Legali – Clauze Abuzive Ifn Avocat Cuculis

 

Val De Dosare Castigate Impotriva Raiffeisen Bank Pe Clauze Abuzive – Comision Acordare Plus Modificarea Ratei Dobanzii Considerate Abuzive-Avocat Cuculis

Raiffeisen Bank Pierde Mai Multe Procese Pe Clauze Abuzive Mai Ales Dupa Aparitia Documentelor Ce Demonstrau Ca Banca Modifica Unilateral Dobanda Contractuala Din Sistem, Cu Mult Inainte Ca Imprumutatul Sa-si Manifeste Optiunea (Cost al Contractului) Avocat Cuculis

 

Astfel, un cumul de 3 dosare deschise pe clauze abuzive, admise de catre Judecatoria sectorului 1 cu privire la existenta clauzelor de natura abuziva in contractele incheiate cu Raiffeisen Bank –

Comisionul de acordare, dar si modul de calcul al dobanzilor din contractele de credit au fost considerate abuzive si astfel eliminate din conventiile de credit-

Solutiile date de catre instanta, mai jos –

I. In dosarul de mai jos, sintagma dobanzii variabila a fost eliminata-

Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI  

Dosar: 22873/299/2017 

Nume Calitate parte
IONASC GHEORGHE domiciliul ales la CA Cuculis si Asociaţii Reclamant
RAIFFEISEN BANK SA Pârât

 

Şedinţe

07.11.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. GHICA A.N.
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv al clauzei contractuale prevăzute de art. 3.2 din contractul de credit nr. RF43343624079/09.07.2007 privind doar la posibilitatea băncii de modificare a dobânzii în funcţie de „ în funcţie de evoluţia pieţei financiare”, cu consecinţa înlăturării sale. Respinge restul pretenţiilor, ca neîntemeiate. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se exercită prin depunerea cererii la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 07.11.2017.
Document: Hotarâre  8736/2017  07.11.2017

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000713277&id_inst=299

II.Aceeasi speta insa alti reclamanti, instanta anuleaza clauza dobanzii

Dosar:

22871/299/2017 Judecatoria Sectorului 1
LAZĂR RADUS CĂTĂLINA ANCA domiciliul ales la CA Cuculis si Asociaţii Reclamant
RAIFFEISEN BANK SA Pârât
RADUS ANGHEL domiciliul ales la CA Cuculis si Asociaţii Reclamant
RADUS MARIUS domiciliul ales la CA Cuculis si Asociaţii Reclamant

 

Şedinţe

21.11.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare pt. jud.IVAN E.A.I.
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii LAZĂR RADUS CĂTĂLINA ANCA, RADUS ANGHEL şi RADUS MARIA, în contradictoriu cu pârâta RAFFEISEN BANK S.A. Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută parţială a clauzei 3.3. din contractul de credit nr.RFI01742836986 din data de 21.12.2006, numai în ceea ce priveşte dreptul pârâtei de a modifica rata dobânzii în funcţie de evoluţia pieţei financiare. Respinge celelalte capete de cerere, ca neîntemeiate. Ia act că reclamanţii au solicitat cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.
Document: Hotarâre  9109/2017  21.11.2017

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000713275&id_inst=299

III. Eliminare din contractul de credit a  comisionului de acordare -Raiffeisen Bank Pe Clauze Abuzive

Dosar: 22872/299/2017

Nume Calitate parte
RUS ANGELICA SÂNZIANA domiciliul ales la CA Cuculis si Asociaţii Reclamant
RAIFFEISEN BANK SA Pârât
RUS MARIUS IOAN Reclamant

 

Şedinţe

21.11.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare jud.IFTINCA(VOICU)A.M.
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea. Constată nulitatea absolută a art. 3.5 al contractului de credit nr. RFI04943087303/12.03.2007, privind comisionul de acordare şi obligă pârâta la restituirea către reclamanţi a sumelor încasate cu titlul de comision de acordare, la care se adaugă dobânda legală aferentă acestor sume, calculată de la data efectuării plăţii acestui comision, până la data restituirii efective. Respinge în rest acţiunea, ca neîntemeiată. Ia act de faptul că pârâta nu solicită cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21.11.2017.
Document: Hotarâre  8859/2017  21.11.2017

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000713276&id_inst=299

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

031.412.48.80

 

Cerere Inscriere In Procesele Colective Pentru Elimnarea Clauzelor Abuzive Si Inghetarea Cursului Valutar Plus Restiutire Excedent Platit

Piraeus Bank Definitiva Pe Clauze Abuzive – Dobanda Si Marja Variabila Anulate Din Contract Plus Restituirea Sumelor Percepute Ilegal De Banca-Avocat Cuculis

Piraeus Bank Pierde Definitiv Un Alt Proces Pe Clauze Abuzive-Avocat CuculisVerificati contractele,marja bancii NU poate sa varieze!

 

Constată caracterul abuziv şi, prin urmare, nulitatea absolută a următoarelor clauze contractuale: art. 1.3 lit. a şi lit. b şi art. 1.2 ( acesta din urmă numai cu privire la următoarea formulare: Tip dobândă: Variabilă, calculată în funcţie de indice de referinţă şi de marja băncii; indice de referinţă : LIBOR la 3 luni; Marja: 4,90% puncte procentuale pe an, variabilă

Dosar: 47755/299/2016*

Nume Calitate parte
PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA Intimat
ALEXE FLORIN domiciliul ales la av. Cuculis şi Asociaţii Apelant
ALEXE MARINELA LAVINIA Apelant
PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA – SEDIUL ALES Intimat
ALEXE MARINELA LAVINIA dom.ales. la cab.av. Cuculis şi Asociaţii Reclamant

 

Şedinţe

13.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C9-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul.

Schimbă în parte sentinţa atacată, în sensul că: Admite în parte cererea de chemare în judecată. Constată caracterul abuziv şi, prin urmare, nulitatea absolută a următoarelor clauze contractuale: art. 1.3 lit. a şi lit. b şi art. 1.2 ( acesta din urmă numai cu privire la următoarea formulare: Tip dobândă: Variabilă, calculată în funcţie de indice de referinţă şi de marja băncii; indice de referinţă : LIBOR la 3 luni; Marja: 4,90% puncte procentuale pe an, variabilă; ( ….)Dobânda începând cu a şaptea lună se stabileşte în funcţie de indicele de referinţă valabil în acel moment şi marja bănci) din contractul de credit nr. 2300R000000033579/05.08.2008, încheiat între părţi. Dispune restituirea către reclamanti a tuturor sumelor încasate de către pârâtă ca urmare a aplicării acestor prevederi contractuale, precum şi obligarea pârâtei la plata către reclamanţi a dobânzii legale calculate faţă de aceste sume, începând de la data achitării lor către bancă şi până la restituirea integrală. Respinge ca neîntemeiată cererea apelantilor-reclamanti privind plata cheltuielilor de judecată . Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.11.2017.
Document: Hotarâre  4340/2017  13.11.2017

 

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000688014&id_inst=3

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Doua Dosare De Executare Ale Secapital – Recuperator De Creante , Anulate – 2 Noi Dosare De Executare Silita Anulate In Instanta-Avocat Cuculis

Doua Dosare De Executare Silita Ale Secapital Anulate De Catre Instanta-Avocat Cuculis

 

Desigur executarea silita poate fi comparata cu o boala si pe buna dreptate, cu cat este mai avansata cu atat scapi mai greu de ea. Mai jos aveti cele doua pronuntari cu privire la anularea executarilor silite pornite de catre recuperatori.

Dosar: 17763/4/2017

Banea Cornelia la C.A Cuculis & Asociatii Contestator
SECAPITAL S.A.R.L. Intimat

 

Şedinţe

24.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C34 – civil şi executări
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestatia la executare. Anulează executarea silită efectuată în dosarul de executare nr. 87/2017 al BEJ Marius Adrian Negreanu si, în consecintă, toate actele de executare efectuate. Ia act de precizarea contestatoarei în sensul că solicită cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucure?ti. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 24.11.2017.
Document: Hotarâre    24.11.2017

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000368354&id_inst=4

 

Al doilea dosar unde s-a pronuntat anularea executarii  

Dosar: 6648/196/2017

Nume Calitate parte
ŞERBAN ROMEO  C.A Cuculis & Asociatii Contestator
SECAPITAL SARL Intimat

 

Şedinţe

03.11.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C 4 civil
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia netimbrării cererii de suspendare executare silită şi a cererii de întoarcere executare. Anulează aceste cereri ca netimbrate. Admite contestaţia la executare. Anulează toate actele de executare şi executarea silită însăşi pornită împotriva contestatorului în dosarul de executare silită nr. 154/2017 al BEJ Mircea Bogdan-Constantin. Respinge, ca nefondată, cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată. Numai cu apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Brăila.
Document: Hotarâre  6084/2017  03.11.2017

http://portal.just.ro/196/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19600000000191043&id_inst=196

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Antena Telekom GSM Desfiintata De Catre Instanta-Protejarea Sanatatii Inaintea Contractului-Avocat Cuculis

Am Obtinut O Noua Victorie Impotriva Operatorilor De Telefonie Mobila-Telekom Obligat Sa Demonteze O Antena GSM Din Bucuresti Sectorul 3 De Pe Un Bloc De Locuinte-Avocat Cuculis

In timp ce legile referitoare la mutarea antenelor GSM la marginea oraselor, stau aruncate in sertarele legislativului, instantele de judecata aplica cu prioritate prevederile din CEDO si anume dreptul la viata.

In conditiile in care nu exista niciun fel de test extins pe o perioada de 30 de ani din care sa reiasa in mod clar ca nu exista niciun pericol cu privire la functionarea acestor antene GSM in apropierea locuintelor oamenilor, consideram ca preventia trebuie sa primeze si astfel oricene reclama o asemenea incalcare a dreptului la viata prin prisma locatiunii fortate in apropierea unor asemenea dispozitive ce emit radiatii, sa primeasca din partea oricarei instante, o justa solutionare, de demontare a acestora.

Solutia instantei mai jos!

Dosar: 31981/301/2016

GHEBAN-SACHELIA MIHAI-BOGDAN la C.A Cuculis&Asociatii Reclamant
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 21A Pârât
NICULAE IOANA Pârât
TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMUNICATIONS SA Pârât
GHEBAN-SACHELIA FLORENTINA – GINA C.A Cuculis&Asociatii Reclamant

 

Şedinţe

22.11.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C 6 Civil
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite exceptia lipsei calitătii procesuale pasive a pârâtei Telekom România Mobile Communications S.A. pentru capătul de cerere privind furnizarea de informatii si respinge cererea îndreptată împotriva acestei persoane ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite exceptia lipsei calitătii procesuale pasive a pârâtelor Asociatia de Proprietari bl. 21A si Neculae Ioana pentru capătul de cerere privind dezinstalarea ?i mutarea antenei sub sanctiunea plătii unor daune cominatorii de 2.000 lei/zi de întârziere si respinge această cerere ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite exceptia lipsei calitătii procesuale pasive a pârâtei Neculae Ioana pentru capătul de cerere referitor la constatarea nulitătii absolute a actului aditional nr. 2/2015 la contractul de loca?iune nr. CR 4034/BA SA din data de 12.10.2005 si respinge această cerere ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge ca neîntemeiată excep?ia lipsei calită?ii procesuale pasive a pârâtei Neculae Ioana pentru capătul de cerere privind furnizarea de informatii întemeiată pe dispozitiile art. 10 din Legea nr. 230/2007.

Admite, în parte, actiunea. Constată nulitatea absolută a actului aditional nr. 2/2015 la contractul de locatiune nr. CR 4034/BA SA din data de 12.10.2005. Obligă pârâta Telekom România Mobile Communications S.A. la demontarea si mutarea antenei GSM instalată pe terasa blocului nr. 21 A situat în Bucuresti, sector 3, str. Ion Tuculescu nr. 36, în termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri judecătoresti. Autorizează reclamantii să demonteze si să mute antena GSM pe cheltuiala pârâtei Telekom România Mobile Communications S.A., dacă acesta nu execută lucrarea de bunăvoie în termenul de 60 de zile de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Respinge ca neîntemeiată cererea de obligare a pârâtei Telekom România Mobile Communications S.A. la plata de daune cominatorii. Respinge cererea de furnizare a documentelor ca rămasă fără obiect. Respinge ca neîntemeiată cererea de obligare a pârâtelor la plata daunelor morale în cuantum de 40.000 Euro pentru prejudicii aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei. Obligă pârâtele la plata către reclamanti a cheltuielilor de judecată în cuantum de 3873,56 lei, contravaloare taxă judiciară de timbru pentru cererile admise, precum ?i suma de 1.000 lei, contravaloare onorariu avocat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apelul urmând a se depune la Judecătoria Sectorului 3 Bucure?ti. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 22.11.2017.
Document: Hotarâre  13038/2017  22.11.2017

 

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000523502&id_inst=301

 

Premiera Vodafone Romania Obligata Sa Demonteze Antena GSM De Pe Blocul De Locuinte – Avocat Cuculis

Piraeus Bank Pierde In Apel Procesul Pe Marja Variabila Abuziva Si Este Obligata Sa Restituie Diferenta De Dobanda-Avocat Cuculis

Marja Variabila Piraeus Bank Clauza Abuziva-Banca Obligata Sa Restituie Diferenta De Dobanda Majorata Incasata Dupa Majorarea Marjei FIXE- Avocat Cuculis

 

In acceptiunea bancii, marja era  variabila, sigur dupa niste formule contractuale abuzive. Curtea de Apel Bucuresti a dispus anularea acestor clauze eliminarea din contract si restituirea sumelor de bani incasate in baza lor.

Vedeti solutia mai jos –

Dosar: 36600/3/2015 (1200/2017 )

MOLDOVEANU LUCIA la .CA Cuculis & Asociatii Apelant
MOLDOVEANU FLORENTIN CA Cuculis & Asociatii Apelant
PIRAEUS BANK ROMANIA SA Intimat

 

Şedinţe

15.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: S6 Completul 12A
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa atacată, în sensul că:

Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzei 5.1, în ceea ce priveşte caracterul variabil al marjei conform deciziei băncii.

Obligă intimata să restituie apelanţilor sumele încasate în temeiul clauzei anulate, reprezentând diferenţa între dobânda percepută şi cea datorată conform formulei de calcul cuprinzând marja de 4,3 aferentă perioadei 22.05.2009–12.03.2015. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la CAB. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.11.2017.

 

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000666131&id_inst=2

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

Proces Castigat Definitiv Cu Garanti Bank Pe Darea In Plata Stergere Datorie Reziduala-Banca A Contestat Notificarea De Stergere A Datoriei Si A Pierdut-Avocat Cuculis

Garanti Bank Noua Perdanta Pe Darea In Plata-Notificarea Contestata De Catre Banca Mentinuta De Catre Instanta Ca Legala-Avocat Cuculis

Notificarea de stergere a datoriei reziduale mentinuta si contestatia bancii Garanti respinsa!

Istoricul situatiei incepe prin notificarea de dare in plata emisa de catre noi, pe care banca evident, a facut ce a stiut mai bine, a contestat-o.

Pe fondul cauzei contestatia bancii a fost admisa iar in apel, instanta, dupa ce am refacut aproape tot probatoriul a admis apelul si a dispus respingerea definitiva a contestatiei bancii.

Solutia din apel, mai jos-

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 9362/196/2016
Data inregistrarii 06.02.2017
Data ultimei modificari: 17.11.2017
Sectie: Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: contestaţie creditor Legea 77/2016
Stadiu procesual: Apel

 

Părţi

Nume Calitate parte
GARANTI BANK SA Intimat
SPĂTARU LILI la C.A Cuculis & Asociatii Apelant
SPĂTARU AURICA  C.A Cuculis & Asociatii Apelant

 

Şedinţe

16.11.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: A.4
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: Admite ca fondat apelul Schimba in tot sentinta apelata si in rejudecare: Respinge contestatia ca nefondata. 
Document: Hotarâre  320/2017  16.11.2017

 

http://portal.just.ro/113/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19600000000172313&id_inst=113

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Dosar Nou Contra Credit Europe Bank Castigat Definitiv Pe Dare In Plata-Avocat Cuculis

Credit Europe Bank Pierde Definitiv Un Nou Dosar Pe Darea In Plata- Avocat Cuculis

 

Credit Europe Bank pierde un nou dosar pe darea in plata dupa ce a refuzat in urma notificarii sa se prezinte pe cale amiabila la intalnirea stabilita pentru stingerea datoriei- Solutia instantei mai jos –

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 3430/288/2017
Data inregistrarii 02.08.2017
Data ultimei modificari: 16.11.2017
Sectie: I CIVILA
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: acţiune in constatarea dării in plată Legea 77/2016
Stadiu procesual: Apel

 

Părţi

Nume Calitate parte
CREDIT EUROPE BANK NV Apelant Petent
POPESCU EUGEN OVIDIU MIHAI LA CA CUCULIS ŞI ASOCIATII Intimat Pârât
POPESCU ALINA MIHAELA LA CA CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Intimat Pârât
POPESCU PETRONELA FELICIA LA CA CUCULIS ŞI ASOCIATII Intimat Pârât
POPESCU ALINA MIHAELA Intimat Pârât
POPESCU PETRONELA Intimat Pârât

 

Şedinţe

16.11.2017
Ora estimata: 8:30
Complet: A5
Tip solutie: Respins apel
Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică 
Document: Hotarâre  1168/2017  16.11.2017

http://portal.just.ro/90/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=28800000000148275&id_inst=90

 

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Hotarare Definitiva Dare In Plata Stergere Datorie Reziduala 72.775 Euro Impotriva Kruk Si Secapital-Insanta Constata Definitiv Sters Debitul-Avocat Cuculis

Hotarare Definitiva Dare In Plata Stergere Datorie Reziduala 72.775 Euro Impotriva Kruk Si Secapital-Insanta Constata Definitiv Sters Debitul-Avocat Cuculis

Hotarare Definitiva De Stergere A Unei Datorii Reziduale De 72.775 Euro Data Impotriva  Kruk Si Secapital -Avocat Cuculis

Dupa ce pe fondul cauzei dosarul a fost pierdut in apel instanta a dispus admiterea contestatii pe legea 77/2016 a schimbat sentinta apelata in TOT si a constatat stergerea unei datorii foarte mari de 72.775 Euro desigur plina de dobanzi si penalitati ilegale-

As intitula prezentul articol, tara de unde chiar o poti lua de la zero. Daca inainte de legea 77/2016 interpretam aceasta dictatura a bancilor si recuperatorilor de creante ca o zona din Europa unde n-o poti lua de la zero, dupa propuntari de stergere a datoriilor reziduale cel putin pentru familia Luputiu, se poate reseta scorul banca-client si acesta poate incepe o viata noua.

Cum s-ar spune, i-am potolit pe cei doi recuperatori de creanta. Dupa, executare silita a debitorului, evident vanzarea bunurilor, erau in continuare executati silite de catre recuperatorii de creante cu maini lungi din afara tarii si anume SECAPITAL si negativ faimosul KRUK.

Sentinta o vedeti mai jos  este data de instanta din capitala si anume Tribunalul Bucuresti

 

Dosar: 42909/299/2016*

LUPUŢIU MARIA EMANUELA MARIA EMANUELA la C.A Cuculis&Asociatii Apelant
LUPUŢIU MARIA EMANUELA – DOMICILIUL ALES la C.A Cuculis&Asociatii Apelant
KRUK ROMÂNIA S.R.L. Intimat
SECAPITAL S.A.R.L. PRIN KRUK ROMANIA SRL Intimat

 

Şedinţe

15.11.2017
Ora estimata: 13:00
Complet: C16-APEL
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa apelată şi admite acţiunea.Constată ca fiind stinsă datoria pe care reclamanţii o au faţă de pârâtă în cuantum de 72.775 euro.

Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.
Document: Hotarâre  4460/2017  15.11.2017

 

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000685417&id_inst=3

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Ghid De Dare In Plata Dupa Decizia CCR 623 Cu Privire La Impreviziune In 2017 – Ce S-a Schimbat Si Cum Aplicam Impreviziunea – Avocat Cuculis

Val De Litigii Cu Bancile Castigate Definitiv Si Pe Fond Pe Clauze Abuzive-Otp Bank, Bancpost, Piraeus Bank, Banca Transilvania Clauze Abuzive Comisioane, Dobanzi Anulate -Avocat Cuculis

Serie De Procese Castigate Cu Bancile Definitiv-Bancile Puse La Zid De Catre Instantele De Judecata Din Toata Tara- Otp Bank, Bancpost, Piraeus Bank, Banca Transilvania , Serie De Decizii Definitive Si Sentinte In Materia Clauzelor Abuzive- Vesti Bune Pentru 8 Familii Dintr-o Singura Lovitura -Avocat Cuculis

Epopeea clauzelor abuzive – au trecut 7 ani de zile de la primul proces deschis impotriva bancilor. Lupta este in desfasurare fiindca in continuare, molima clauzelor abuzive si “boala” denumita executare silita, ambele fac prapad in Romania.

Prezentam mai jos, ce de obicei doar dosarele gestionate de catre noi, o serie larga de litigii pe diferite aspecte din contractele de credit – comisioane de acordare, de administrare, de gesiune de rambursare, mod de calcul al dobanzilor contractuale si in principal costurile abuzive ale tuturor contractelor incheiate cu consumatorii in perioada 2006-2009-

Vedeti mai jos lista de dosare de data recenta, unele castigate definitiv si unde bancile au de restituit sume de bani iar altele pe fond unde bancile urmeaza probabil sa faca apel!

 

Incepem cu familia Caldare care castiga la sectorul 1 pe clauza de dobanda dar si pe comisioane –

Dosar: 10670/299/2017

CALDARE OLIMPIADA – DOMICILIUL ALES LA C.AV. CUCULIS Reclamant
CALDARE VIOREL – DOMICILIUL ALES LA C.AV. CUCULIS Reclamant
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. Pârât

 

Şedinţe

20.10.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare pt. jud.VASILE I.T.
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei de interes a primului capăt de cerere, invocată prin întâmpinare.

Admite în parte cererea formulată de reclamanţii Căldare Olimpiada şi Căldare Viorel în contradictoriul cu pârâta Piraeus Bank România S.A.

Constată caracterul abuziv al clauzei prevăzute de art. 3.2 din contractul de împrumut pentru refinanţarea unui credit de consum nr. 421302J1480133376/27.03.2007 în ceea ce priveşte dreptul băncii de a modifica unilateral ratele de dobândă. Constată că pentru perioada 27.03.2007 – 10.02.2010 creditului contractat de reclamanţi îi este aplicabilă o dobândă în procent de cel mult 10,90%. Pentru perioada 27.03.2007 – 10.02.2010, obligă pârâta să restituie reclamanţilor diferenţa dintre sumele achitate efectiv cu titlu de dobândă şi sumele care ar fi trebuit achitate cu o dobândă în procent de cel mult 10,9%, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare calculată de la data încasării fiecărei sume de către pârâtă şi până la data restituirii efective către reclamanţi.

Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută ale clauzei prevăzute de art. 4 din contractul de împrumut pentru refinanţarea unui credit de consum nr. 421302J1480133376/27.03.2007 cu privire la comisionul de acordare. Obligă pârâta să restituie reclamanţilor suma de 813,75 EUR (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii), achitată cu titlu de comision de acordare, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare calculată de la data încasării acestei sume de către pârâtă şi până la data restituirii efective către reclamanţi. Respinge cererea în rest, ca neîntemeiată. Respinge cererea reclamanţilor de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea şi motivele de apel se depun la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.10.2017.
Document: Hotarâre  7823/2017  20.10.2017

 

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000700028&id_inst=299

 

Continuam cu familia Grigore care castiga DEFINITIV impotriva Bancii Transilvania si anuleaza inclusiv parte din ACTUL ADITIONAL semnat cu banca!

Dosar: 8517/327/2014

Nume Calitate parte
GRIGORE DUMITREL la .CA CUCULIS & Asociatii Reclamant
GRIGORE GENOVA CA CUCULIS & Asociatii Reclamant
BANCA TRANSILVANIA S.A.(SC VOLKSBANK ROMÂNIA SA) Pârât
S.C. VOLKSBANK ROMÂNIA S.A. – SUCURSALA TULCEA Pârât
B.N.R. BUCUREŞTI Pârât

 

Şedinţe

21.12.2015
Ora estimata: 8:30
Complet: C2
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Dosar nr. 8517/327/2014 HOT. 21.12.2015 Respinge excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, ca nefondată. Admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzei inserate la art. 5 lit. a) din condiţiile speciale ale convenţiei de credit nr. 0112498/02.08.2007 şi la art. 5 pct. 5.1. lit. b) din actul adiţional nr. 1/13.12.2010 la convenţia de credit nr. 0112498/02.08.2007, inclusiv ca urmare a modificării prin actul adiţional nr. 2/13.12.2010. Constată nulitatea absolută a acestei clauze. Respinge capătul de cerere privind restituirea sumelor percepute cu titlul de comision de risc/administrare în baza convenţiei de credit nr. 0112498/02.08.2007, cu modificările şi completările ulterioare, ca fiind rămas fără obiect. Obligă pârâta să plătească reclamanţilor dobânda legală calculată de la data achitării fiecărei sume nedatorate şi până la data plăţii efective a acestui debit. Constată caracterul abuziv al clauzei inserate la art. 4.3. din condiţiile generale ale convenţiei de credit nr. 0112498/02.08.2007 încheiate de părţi, numai în partea referitoare la posibilitatea băncii de a debita orice cont al împrumutatului de disponibilităţi sau de depozit pentru stingerea obligaţiilor de plată scadente. Constată nulitatea absolută parţială a acestei clauze. Respinge în rest acţiunea, ca neîntemeiată. Obligă pârâta să plătească reclamanţilor suma de 500 lei, cu titlu cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecatoria Tulcea. Pronunţată în şedinţă public

 

08.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CAN5
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs.
Document: Hotarâre  1043/2017  08.11.2017

http://portal.just.ro/88/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=32700000000070364&id_inst=88

 

Familia Cristea castiga pe clauza de dobanda impotriva Bancii Transilvania

Dosar: 9593/300/2017 Tribunalul Bucuresti

Nume Calitate parte
CRISTEA DANIELA la C.A CUCULIS & Asociatii Apelant
CRISTEA CRISTINEL C.A CUCULIS & Asociatii Apelant
BANCPOST SA Intimat

 

Şedinţe

02.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimba in parte sentinta apelata. Constata nulitatea absoluta a clauzei de la art. 4.3 din contractul de credit. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei apelate. Definitiva. Pronuntata azi, 2.11.2017.
Document: Hotarâre  4200/2017  02.11.2017

 

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000455322&id_inst=3

 

Dosar: 3195/3/2017

Decizia judecatoriei pe fondul cauzei unde Bancpost este infranta de catre domnul Tabaranu castiga comisionul de acordare si cel de administrare.

TABARANU STEFAN FLORIN la C.A CUCULIS Reclamant
SC BANCPOST SA Pârât

 

Şedinţe

06.11.2017
Ora estimata: 09:30
Complet: C33-Fond
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea în parte.Constată caracterul abuziv şi declară nulitaea absolută a clauzelor cuprinse în art. 4.10 lit.a privind comisionul de acordare şi 4.6. lit.b privind comisionul de administrare.

Dispune rstituirea sumelor acordate cu acest titlu de la data perceperii până la data restituirii şi a dobânzii legale aferente până la data restituirii.Respinge în rest acţiunea ca neîntemeiată.Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.Cereea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă.Pronunţată în şedinţă publică, 06.11.2017.
Document: Hotarâre  4061/2017  06.11.2017

 

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000742962&id_inst=3

Continuam cu decizia definitiva contra OTP BANK -Curtea de Apel Bucuresti-

Doamna Poplauschi Anda castiga definitiv pe segmentul dobanzii contractuale –

Dosar: 30201/3/2016 (1616/2017 )

Nume Calitate parte
POPLAUSCHI ANDA CRISTINA Apelant Reclamant
OTP BANK ROMANIA SA Intimat Pârât

 

Şedinţe

27.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: S5 Complet 18 A
Tip solutie: Admitere apel
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa în sensul că: Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei de interes. Admite în parte actiunea. Constată caracterul abuziv al art. 5.2 din contract teza referitoare la modificarea dobânzii în funcţie de politica băncii. Respinge ca neîntemeiate capetele de cerere accesorii clauzei de la art. 5.2. Menţine în rest sentinţa. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare care se depune la CAB. Pronunţată în şedinţă publică azi 27.10.2017.
Document: Hotarâre  1716/2017  27.10.2017

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000717408&id_inst=2

 

Din nou OTP BANK Pierde la Tribunalul Bucuresti iar familia Ciobanu scapa de clauza de dobanda din cadrul contractului.

Dosar 14777/3/2016

CIOBANU MIHAELA la CA CUCULIS & ASOCIATII Reclamant
CIOBANU FLORIN CA CUCULIS & ASOCIATII Reclamant
OTP BANK ROMANIA SA Pârât

 

Şedinţe

29.09.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C30-Fond
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neintemeiata exceptia netimbrarii. Respinge ca neintemeiata exceptia prescriptiei extinctive. Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei de obiect. Admite in parte cererea. Constata caracterul abuziv si nulitatea absoluta partiala a clauzei de la art.5.2 din contractul de credit pentru nevoi personale garantat cu ipoteca pentru persoane fizice nr.C2204/3600/7276/13.03.2008: „Dobanda este variabila in conformitate cu politica Bancii. Dobanda curenta poate fi modificata in mod unilateral de catre Banca, luand in considerare valoarea dobanzii de referinta pentru fiecare valuta (ex.: EURIBOR (EUR)/LIBOR (CHF)/ROBOR (RON) etc.) fara a exista consimtamantul Clientului.” Respinge ca neintemeiate celelalte capete de cerere. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribualul Bucuresti sectia a VI-a civila.
Document: Hotarâre  5787/2016  29.09.2016

 

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000698649&id_inst=3

 

O decizie data impotriva BANCPOST in mod definitiv –

 

Dosar 18634/301/2016

 

PENCIU LILIANA la C.A CUCULIS & ASOCIATII- Apelant
PENCIU FLORINEL C.A CUCULIS & ASOCIATII- Apelant
BANCA TRANSILVANIA SA Intimat

 

Şedinţe

02.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-APEL
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: Admite apelul. Anulează sentinta apelată si, rejudecand fondul: Respinge exceptia lipsei de interes ca neintemeiata. Admite in parte cererea. Constata caracterul abuziv si nulitatea absolută a clauzei prevăzute la art. 3 lit. d din contractul de credit. Respinge cererea apelantului- reclamant de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecata. Definitiva. Pronunţată în şedinţa publica de la 2.11.2017.
Document: Hotarâre  4185/2017  02.11.2017

 

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000509393&id_inst=3

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Cerere Inscriere In Procesele Colective Pentru Elimnarea Clauzelor Abuzive Si Inghetarea Cursului Valutar Plus Restiutire Excedent Platit

Banca Transilvania Executare Silita Anulata Definitiv-Clauzele Abuzive Eliminate Din Contractul De Credit Si Executarea Silita Anulata-Executarea Prescrisa-Avocat Cuculis

Banca Transilvania Pierde Definitv Un Dosar De Executare Silita Inceputa In 2014 Intr-un Dosar Cu Debit Colosal Prin Indexarea Clauzelor Abuzive-Clauzele Abuzive Eliminate Din Contract-Executarea Silita In Urma Anularii A Intrat In Prescriptie Iar Suma De 466.201 Chf Este Anulata-Avocat Cuculis

 

Executare silita desfiinata, clauzele abuzive anulate iar banii incasati in mod ilegal, restituiti catre debitor si suma prescrisa prin intervenirea anularii dosarului de executare silita din 2014

Venim cu o noua executare silita anulata in temeiu clauzelor de natura abuziva De data asta Zanul B Transilvania o incaseaza definitiv cu o suma considerabila!

Debitorul scapa de toata suma pe care era executat silit atata vreme cat banca nu si-a corectat contractul de credit!

Dosar: 9200/300/2014

BURLACU LUCIA FLORENTINA la C.A Cuculis&Asociatii Apelant Contestator
BURLACU RADU C.A Cuculis&Asociatii Apelant Contestator
RABON CREDIT SOLUTION ROMANIA S.R.L Intimat Intimat
BANCA TRANSILVANIA S.A. Intimat Intimat

 

Şedinţe

10.11.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Apel 6
Tip solutie: Admitere apel
Solutia pe scurt: Admite apelul.Schimbă în tot sentinţa apelată în sensul că:Admite contestaţia la executare astfel cum a fost precizată. Constată caracterul abuziv al clauzelor înserate în contractul de credit nr. 0132347/30.10.2007, încheiat între SC Volskbank România SA – împrumutător şi Burlacu Lucia Florentina şi Burlacu Radu Mihai ambii în calitate de împrumutaţi, art. 3 lit. d din condiţiile speciale ale Convenţiei, art. 5 pct. 1 lit. a din condiţiile speciale al Convenţiei, art. 8 pct. 1 lit. a – a doua şi a treia din condiţiile generale ale convenţiei, art. 8 pct. 1 lit. c din condiţiile generale ale Convenţiei, art. 10, pct. 2 lit. a, b şi c din condiţiile generale ale convenţiei, art. 10 pct. 2 din condiţiile generale ale Convenţiei, art. 3 pct. 5 din Condiţiile generale ale Convenţiei, art. 3 pct. 12 din Condiţiile generale ale Convenţiei.

Anulează executarea silită pornită în dosarul de executare silită nr. 67CM/2014 aflat pe rolul BEJA Creangă, Tudorache şi Ion împotriva debitorilor contestatori. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.
Document: Hotarâre  3701/2017  10.11.2017

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000295712&id_inst=3

 

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

0314124888

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis